Logo

Dnia 20 kwietnia 2017 roku w murach Politechniki Gdańskiej odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej KOMBOferencja! Wydarzenie to będzie po raz kolejny częścią konkursu konstruktorskiego wyKOMBinuj mOst, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w międzynarodowej formule.
Istotą KOMBOferencji jest prezentacja referatów o tematyce budowlanej. Jej uczestnikami mogą być studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół średnich.

Kwartalnik „OBIEKTY INŻYNIERSKIE mosty-wiadukty-tunele” objął wydarzenie Patronatem Medialnym. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wybrane referaty opublikowane zostaną w naszym czasopiśmie, dla autorów najciekawszych z nich organizatorzy przewidzieli również nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://wilis.pg.edu.pl/kombo/ferencja.

 skms logo small

W dniach 29-31.05.2017 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej odbędzie się kolejna edycja popularnego wśród młodzieży akademickiej Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych. Jest to konkurs skierowany do studentów Politechnik z całego kraju. Drużyny mają za zadanie zaprojektowanie mostu kratownicowego, samodzielne wykonanie konstrukcji z lekkich elementów stalowych, a następnie przeprowadzenie obciążeń w laboratorium Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, celem ustalenia nośności mostu. Ideą konkursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia badań modelowych obiektów mostowych, pogłębianie wiedzy z zakresu modelowania numerycznego konstrukcji mostowych, rozwijanie zdolności techniczno-manualnych oraz inspirowanie i zachęcanie do własnoręcznego wykonywania prac technicznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu SKMS 2017 dostępne są na stronie internetowej: www.mlodzimostowcy.pwr.wroc.pl w dziale „Konkursy”.

Opiekunem Konkursu SKMS 2017 jest dr inż. Paweł Hawryszków - Opiekun Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”.

Kwaralnik "OBIEKTY INŻYNIERSKIE mosty-wiadukty-tunele" objął wydarzenie Patronatem Medialnym