IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 - dzień III (25 listopada 2022)