Jakub Miernik

Jakub Miernik

W trakcie IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 pan Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia Zarządu Dróg  Miejskich w Warszawie, zaprezentuje referat „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie”.
Streszczenie referatu:
Każdy świadomy zarządca drogi wie, że oświetlenie jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa ruchu. W mieście jego rola jest jeszcze większa, ponieważ poprawia bezpieczeństwo słabszych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów.
Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jakie to oświetlenie powinno być?
Od kilku lat w oświetleniu trwa „rewolucja LED”. Nowe oprawy w tej technologii nie tylko mogą poprawić jakość oświetlenia ulicznego, ale przede wszystkim znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i związane z tym koszty finansowe.
Podczas prezentacji przedstawione zostaną kluczowe korzyści, które są związane z modernizacją oświetlenia ulicznego.
Zostanie również przedstawiony sposób przeprowadzenia modernizacji w mieście, na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy.
Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich omówi plan projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w Warszawie, wskaże najważniejsze aspekty tego przedsięwzięcia oraz opowie o najważniejszych wyzwaniach i dobrych praktykach przy modernizacji na tak dużą skalę.