VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021

VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021

O konferencji

Zapraszamy do udziału w VIII KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2021, które odbędą się w terminie 17-18 listopada 2021 r. Będzie to XLVII wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERCZHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Celem spotkania jest niezmiennie przybliżenie uczestnikom i możliwość przedyskutowania najnowszych doświadczeń i osiągnięć w branży nawierzchniowej oraz dokumentowanie przeobrażeń w jej życiu technicznym i gospodarczym.Wypracowany schemat konferencji oprócz wartości edukacyjnych i biznesowych, umożliwia formułowanie wniosków, które – przekazywane decydentom i publikowane m.in. w czasopiśmie „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” – mogą wpływać na zmiany legislacyjne i codzienną praktykę zawodową. D...

Zapraszamy do udziału w VIII KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2021, które odbędą się w terminie 17-18 listopada 2021 r. Będzie to XLVII wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERCZHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Celem spotkania jest niezmiennie przybliżenie uczestnikom i możliwość przedyskutowania najnowszych doświadczeń i osiągnięć w branży nawierzchniowej oraz dokumentowanie przeobrażeń w jej życiu technicznym i gospodarczym.Wypracowany schemat konferencji oprócz wartości edukacyjnych i biznesowych, umożliwia formułowanie wniosków, które – przekazywane decydentom i publikowane m.in. w czasopiśmie „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” – mogą wpływać na zmiany legislacyjne i codzienną praktykę zawodową. Dla organizatora, Uczestników i Partnerów wydarzenia jest to najlepsze potwierdzenie sensu podejmowanych działań i swoista nagroda za poświęcony czas i trud współpracy przy danym projekcie. 

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 400 zł + VAT (1722 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 400 zł + VAT (1722 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

11.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

13.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

14.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 8 października Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 29 października Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 29 października Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noc 17/18 listopada 2021 r. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 249 zł za pokój 1-osobowy lub 279 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 16/17 oraz 18/19 listopada 2021 r.

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

 

Terminy

Rabaty za udział w wydarzeniu:

Termin dokonania wpłaty Rabat Koszt udziału
do 26 października 10% 1260 zł + VAT (1549,80 zł brutto)
później 0% 1400 zł + VAT (1722 zł brutto)

17 listopada godz. 11:00 - Uroczyste Otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021

18 listopada ok. godz. 15:00 - Zakończenie Konferencji

Program

VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021
17 listopada 2021 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

1.      „Aktualne prace resortu infrastruktury na rzecz drogownictwa”. [15’]

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

2.      „Aktualne problemy drogownictwa” [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Pytania do Prelegentów [15’]

12.00 – 12.55 Sesja I. WZORCE I STANDARDY DROGOWE

Sesja będzie dotyczyła koncepcji, założeniom i treści projektów, opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, wytycznych rekomendowanych dotyczących dróg:

- WR-D-63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg.

- WR-D-64. Wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni.

- WR-D-83-1. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wyma...

VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021
17 listopada 2021 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości.

1.      „Aktualne prace resortu infrastruktury na rzecz drogownictwa”. [15’]

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

2.      „Aktualne problemy drogownictwa” [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Pytania do Prelegentów [15’]

12.00 – 12.55 Sesja I. WZORCE I STANDARDY DROGOWE

Sesja będzie dotyczyła koncepcji, założeniom i treści projektów, opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, wytycznych rekomendowanych dotyczących dróg:

- WR-D-63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg.

- WR-D-64. Wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni.

- WR-D-83-1. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe.

- WR-D-83-2. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 2: Diagnostyka.

- WR-D-83-3. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach.

1.      „Koncepcja opracowania, wdrożenia i funkcjonowania Wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg w kontekście nowych warunków technicznych. Jak w praktyce stosować WiS?” [20’]

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury,

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, koordynator zespołu opracowującego WiS, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

2.      „Rola PKD w konsultacjach WiS. Komitety techniczne: drogownictwa, mostownictwa i cyfryzacji. Informacja o uwagach zgłoszonych w 2020 r. do projektów WiS” [15’].

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; wiceprezes zarządu PKD.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

12:55 – 14.10 Obiad

14.10 – 16.00 Sesja II. Debata VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

WZORCE I STANDARDY DROGOWE – Jak wypracować wartościowe wytyczne rekomendowane do stosowania na drogach publicznych w Polsce? Jak ma wyglądać system zamawiania, tworzenia, odbierania, aktualizacji itd. WiS?

Moderator:

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

Paneliści:

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury,

Przedstawiciele Zespołu Autorów WiS:

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, koordynator zespołu opracowującego WiS, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Budowy Dróg, Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. Piotr Szydło, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska;

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

Przedstawiciele zgłaszających uwagi do WiS.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa i poczęstunek

16:10 – 18.50 Sesja III. INNOWACJE W NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH. REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRUSZYW.

1.      „Sztuczna inteligencja przy obmiarze robót drogowych” [15’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska,

2.      „Zbrojenie warstw asfaltowych nawierzchni nowym geokompozytem”. [25’]

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska;

Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers, Tensar Sp. z o. o.

3.      „...”. [15’]

Slawomir Post, Sales Manager, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

4.      „Reaktywność alkaliczna piasku - czy to jest problem?” [15’]

prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska; Stowarzyszenie Producentów Cementu

5.      „Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych” [15’]

dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH, kierownik Katery Technologii Materiałów Budowlanych, AGH; Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego [15’] 

6.      „” [15’]

Viateco

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

20.15 – Uroczysta kolacja  III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

18 listopada 2021 (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 10.40 Sesja IV. PERSPEKTYWY DLA STOSOWANIA DESTRUKTU.

1.      „Analiza projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego”. [15’]

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

2.      „Doświadczenia z wykorzystania destruktu w Polsce” [15’] - niepotwierdzone

Budimex S. A.

3.      „Doświadczenia z wykorzystania destruktu w innych krajach” [15’] - niepotwierdzone

TPA Sp. z o.o.;

4.      „”[15’] - niepotwierdzone

Politechnika Warszawska

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa

11.10 – 12.55 Sesja V. NAWIERZCHNIE Z ASFALTEM WYSOKOMODYFIKOWANYM HIMA.

1.      „Asfalty wysokomodyfikowane HIMA, produkt i realizacje” [20’]

Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

Agnieszka Kędzierska, koordynator, Pion Strategii Rozwoju w LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Pytania do Prelegentek [15’]

2.      „Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 z asfaltami HiMA” [50’]

Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej,

Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej,

Przedstawiciel Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Pytania do Prelegentów [20’]

12.55 – 13.25 Przerwa kawowa i poczęstunek.

13.25 – 15.05 Sesja VI. AKTUALNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

1.      „Szybka wymiana nawierzchni betonowych w technologii prefabrykatów. Przykłady Punktu Poboru Opłat Autostradowych oraz przystanków autobusowych”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

2.      „…”. [15’]

Slawomir Post, Sales Manager, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

3.      „Badania mma z granulatem asfaltowym”. [15’]

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

4.      „…” [15’]

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

15.05 – 15.15 Podsumowanie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

15.15 Obiad

VIII KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2021 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa

Galeria

Media i Partnerzy o nas

Prawo Drogowe:

GITD:

TVP KRAKÓW:

InfraBLOG:

TOK FM:

Polsat News:

Radio Kraków:

Inicjatywy Media-Pro

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I MINISTRA ZDROWIA

Media o wniosku:

TOK FM

Audycja Skołowani - rozmowa z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes 

Artykuł "Eksperci apelują: Na czas epidemii trzeba zmniejszyć prędkość na drogach" 

Portal BRD24:

"Eksperci apelują do rządu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii i wyższe kary" 

 AUTO ŚWIAT:

"Wnioskują o obniżenie dozwolonej prędkości w czasie pandemii"

Portal Prawo drogowe:

"Wojciech Pasieczny. Zmniejszyć dozwolone prędkości?" 

 Wyborcza Kraków:

"Mniejszy ruch na ulicach, mniej ofiar? Niekoniecznie. Prędkość i brawura zbierają większe żniwo niż koronawirus"

Portal TransInfo.pl:

"Ograniczenie prędkości pomoże ... w walce z wirusem"

TVP Łódź:

"Eksperci chcą zmniejszenia limitów prędkości na drogach. To odciąży służbę zdrowia" 

Wirtualna Polska Portal autokult.pl

"120 km/h na autostradzie, 80 km/h poza miastem. Na czas pandemii potrzebujemy czegoś mocniejszego" 

Rzeczpospolita

"Koronawirus: kierowcy mają jeździć wolniej. Eksperci apelują o tymczasowe ograniczenia prędkości"

Tweety:

Mirosław Bajor

Krzysztof Woźniak

Konferencje Specjalistyczne

Marek Józefiak

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA ZDROWIA

Portal TransInfo.pl:

"Naukowcy o ograniczonej pojemności autobusów: Do zmiany"

Radio Gdańsk:

"Trzeba zmienić sposób liczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej? "Dochodzi do absurdalnych sytuacji" 

Portal trójmiasto.pl

"Chcą zmiany w liczeniu pasażerów komunikacji miejskiej" 

Relacja Ministerstwa Infrastruktury z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

Radio Kraków:

Debata "Najważniejsze problemy BRD w Polsce"

„Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby

Radiostrada - dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktory

Wypowiedzi Eweliny Nawary, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne i dr. inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Fotorelacja

Telewizja Małopolska:

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

"O bezpieczeństwie na małopolskiech drogach"

Portal Prawo Drogowe:

Relacja z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

"Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych" – apeluje prof. Stanisław Gaca

Marek Dworak. Napiszmy jeszcze jedno krótkie zdanie.

Portal Polskiego Kongresu Drogowego Via Expert:

Relacja

Wywiad z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media ProfesjonalneEweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Portal Transport Publiczny:

"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"

Relacja Portalu Drogowego Edroga.pl

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660