XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA

Główne tematy konferencji:

·     Wyzwania i rozwiązania dla obecnych systemów transportowych

o  zaawansowane metody oceny systemów transportowych

o  inteligentne rozwiązania dla transportu w miastach

o  integracja sposobem na lepszą organizację potoków ruchu

o  rozwój przyjaznych środowisku rozwiązań w transporcie

·     Zaawansowane rozwiązania i praktyczne zastosowania w inżynierii ruchu drogowego

o  metody pomiarów i sterowanie w ruchu drogowym

o  modelowanie, optymalizacja i symulacja potoków ruchu

o  ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego – strategie, programy i rozwiązania

o  nowe technologie w inżynierii ruchu

Organizator konferencji:

Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, 

40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

http://www.SystemyTransportowe.polsl.pl