Logo

newsletter KDBRD21 slajd

Zapraszamy do udziału w VIII KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021, które odbędą się 24-26 lutego. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbędzie się w formule online. Na konferencję złożą się trzy wydarzenia branżowe: Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 (24 lutego), IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (25 lutego) oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg” – OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego).

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 będą się składały z trzech głównych bloków tematycznych.

Podczas Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD zaprezentuje, po dokonaniu oceny stanu realizacji poprzedniego programu, program poprawy BRD w Polsce w nadchodzących latach. Jeden z Paneli Ekspertów poświęcony będzie aktualnym w czasie trwania konferencji zagadnieniom związanym z procedowanymi właśnie zmianami w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, tj. zmianom w uregulowaniach relacji pieszych – kierowca podczas przekraczania jezdni na przejściu dla pieszych, ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości jazdy w obszarze zabudowanym w ciągu całej doby oraz zdefiniowaniu wymaganego odstępu pomiędzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu. Odpowiedni czas zostanie poświęcony ocenie stanu BRD oraz zachowań uczestników ruchu w wyjątkowym 2020 roku, niezmiernie interesujących zwłaszcza w okresach znacznych ograniczeń mobilności. Prof. Stanisław Gaca przedstawi argumentację wniosków ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes o obniżenie limitów prędkości na polskich drogach w czasie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz propozycję docelowych limitów prędkości. Prezentacje będą dotyczyły planowanych dalszych zmian w prawie, najważniejszych zagrożeń BRD, niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zagadnień prawnych związanych z wdrożeniami organizacji ruchu.

Podczas IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 poruszymy tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD wykonanych w ramach programów Rozwój Innowacji Drogowych oraz problematyk planowanych do realizacji w ramach „nowych RID-ów”. Szczególna uwaga będzie poświęcona problematyce tymczasowej organizacji ruchu, zwłaszcza wymaganym przez zamawiających i wdrażanym przez wykonawców robót standardom oznakowania, urządzeniom BRD, w tym barierom mobilnym, systemom organizacji remontów oraz zagadnieniom związanym z ochroną pracowników w czasie robót drogowych. Drugi Panel Ekspertów poświęcony będzie wymianie poglądów dotyczących urządzeń BRD w tymczasowej organizacji ruchu.

W trakcie II Seminarium OŚWIETLENIE 2021 zamierzamy kontynuować i pogłębić tematykę zaprezentowaną podczas pierwszej edycji wydarzenia. Zakończony będzie audyt czterech tysięcy przejść dla pieszych w Warszawie, liczymy na zaprezentowanie wyników tej unikatowej pracy o ogromnej skali. Potrzebą czasu jest pozostawienie tematyki właściwego oświetlania przejść dla pieszych, jako wiodącego. Stworzenie warunków dla właściwego oświetlania ulic wymaga doskonalenia wymagań, realizacji, nadzoru oraz odbiorów instalacji elektrycznych. Kluczową sprawą w tym obszarze są pomiary oświetleniowe. Prof. Tomczuk zaprezentuje możliwości wykonywania szybkich, testowych pomiarów oświetleniowych w ruchu, które umożliwiają ocenę jakości oświetlenia dużych obszarów w bardzo krótkim czasie. W trakcie konferencji będą także poruszone zagadnienia związane z możliwościami oszczędności energii w oświetleniu drogowym. Trzeci Panel Ekspertów będzie dotyczył pomiarów, odbiorów i utrzymania drogowych instalacji oświetleniowych.

W trakcie VIII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań, uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów. Nasze dotychczasowe doświadczenia uczą, że formuła online nie stanowi przeszkody w realizacji tego celu.

Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności Uczestnikom zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: https://kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl/

1slajdy3

Zakończyły sie VII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2020 online. Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji.

Obrady relacjonowane były na bieżąco na antenie Radia Kraków oraz na naszym Twitterze: https://twitter.com/KonferencjeSpec i Facebooku: https://www.facebook.com/Konferencje-Specjalistyczne-nauka-praktyka-biznes-104693364653123

Zapraszamy do obejrzenia transmisji Sesji Otwarcia oraz Paneli Ekspertów, które odbyły się w ramach VII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2020: "Drogownictwo w czasie pandemii", "Destrukt i odpady w budownictwie drogowym".

Referaty , które zostały wygłoszone w trakcie konferencji dostępne będą wkrótce na stronie wydarzenia:https://nawierzchniedrogowe.konferencjespecjalistyczne.pl/