Logo

SKbanner DROGI 2f 2019 notka

Podczas tegorocznych XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA (14-16 maja 2019 r.) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce SA organizuje kolejną, ósmą już edycję „Salonu Kruszyw”, podczas którego będą omawiane i dyskutowane aktualne problemy branży. Wydarzenie zostało obięte Patronatem medialnym kwartalnika DROGI oraz cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Zachęcamy Państwa do udziału. 

Temat tegorocznej debaty to:

ZMIENIONE WYMAGANIA DLA KRUSZYW

nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka

Latem 2018 r. Komitet Techniczny nr 108 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził wersje czterech norm zawierających wymagania dla kruszyw stosowanych w budownictwie:

  • FprEN 12620:2017 „Aggregates for concrete”
  • AprEN 13043:2015 „Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfi elds and other traffi cked areas”
  • FprEN 13139:2017 „Aggregates for mortar”
  • FprEN 13242:2017 „Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction”

W tym samym czasie wprowadzona została norma PN-EN 16236:2018-08 „Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw – Badanie typu i zakładowa kontrola produkcji” oraz Ogólna Specyfikacja Techniczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tematem przewodnim Debaty będą zmienione wymagania dla kruszyw na podstawie wprowadzanych dokumentów.

W Debacie wezmą udział naukowcy z IMBiGS, przodującego instytutu w obszarze górnictwa skalnego. Nasi prelegenci przedstawią analizę zmian w normach oraz ich praktyczne skutki. Poinformują o nowych źródłach surowców do produkcji kruszyw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach, do norm. Omówią korzyści, ale również zagrożenia związane z zaproponowanymi rozwiązaniami, w tym możliwością stosowania innych niż dotąd rodzajów surowców do produkcji kruszyw. Omówione zostaną również zmiany wymagań dla zakładowej kontroli produkcji kruszyw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe obowiązki dotyczące zakładowej kontroli produkcji kruszyw, nałożone na Producentów.

Program debaty:

  1. Podstawowe zmiany w wymaganiach dla kruszyw wg znowelizowanych norm
  2. Skutki dla przemysłu wprowadzania znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw
  3. Wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla nawierzchni z betonu cementowego lub Wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-05.03.04 dla nawierzchni z betonu cementowego
  4. Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych normą PN-EN 16236:2018-08

 

Więcej informacji na temat Debaty znajduje się na stronie www.salonkruszyw.imbigs.pl