Logo

KDBRD20 dzikujemy

Trwają podsumowania VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020, które zakończyły się 21 lutego. Na Konferencję złożyły się dwa wydarzenia: Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg – OŚWIETLENIE 2020” (19 lutego) oraz VIII Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2020” (20-21 lutego).

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe.

W takcie wydarzenia odbyła się również „Najważniejsze problemy BRD w Polsce”. Panelistami debaty byli: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury; dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej; Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych; Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego; dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej; Tomasz Tosza, z-ca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Na podstawie dyskusji które odbyły się w trakcie VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020, opracowana została lista wniosków dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych.

Obrady relacjonowane były na bieżąco na antenie Radia Kraków bezpośrednio z mobilnego studia zlokalizowanego w miejscu konferencji oraz na naszym Twitterze: https://twitter.com/KonferencjeSpec

Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji. Relacja fotograficzna ze spotkania dostępna jest na stronie:  www.konferencjespecjalistyczne.pl/galeria

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.konferencjespecjalistyczne.pl