Logo

DROGI 5 2016

 

okadka Drogi 5 2016 mala

 

W majowym wydaniu miesięcznika DROGI Państwa szczególnej uwadze polecam opis prezentacji wygłoszonych podczas I Ogólnopolskiego Seminarium Specjalistycznego „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015”, które odbyło się w ramach KRAKOWSKICH DNI DROGOWO-MOSTOWYCH 2015. Relacja zawiera również zapis interesującej dyskusji inspirowanej wystąpieniami.

W numerze publikujemy również obszerne Kalendarium zawierające terminy planowanych na najbliższe miesiące merytorycznych wydarzeń branżowych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z opracowywaną tematyką jesiennych spotkań z cyklu KONFERENCJE SPECJALITYCZNE nauka-praktyka-biznes. W dniach 13-14 października odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016”. Na dni 23-25 listopada przypadają tegoroczne III KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016, na które złożą się dwa spotkania: II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne – „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach – NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016” (23 listopada) i IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016” (24-25 listopada), będące XX jubileuszowym wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl  systematycznie publikujemy listy planowanych referatów i zagadnienia do dyskusji.

Ewelina Nawara

Redaktor Naczelna