V Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego"

V Ogólnopolski Konwent pt.:

V Ogólnopolski Konwent pt.:"Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" organizowany jest corocznie w ramach  Ogólnopolskiego Programu "Bądź bezpieczny na drodze".

Wydarzenie odbędzie się 14-15 czerwca 2023 roku w Sali Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie. 

 

14 czerwca 2023 roku

I część konferencji: godz: 13:00 - 17:00

Poczęstunek: 17:00 - 18:00

Uroczysta Gala:  rozpoczęcie godz: 18:20

 

15 czerwca 2023 roku

II część konferencji: godz: 10:00 - 14:00 

Poczęstunek: godz: 14:00 - 15:00