IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wprowadzającym w tematykę IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022, przygotowanym przez dr. inż. Krzysztofa Błażejowskiego, przewodniczącego Rady Programowej IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022:


Spotkamy się na kolejnej edycji KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, w warunkach zupełnie odmiennych od ubiegłorocznych. Podobno stare chińskie przysłowie (niektórzy mówią, że jest to przekleństwo) mówi „obyś żył w ciekawych czasach” i nie da się chyba już tego ukryć, że rok 2022 możemy do takich zaliczyć. A więc obecnie widzimy nie tylko skumulowane efekty rozchwiania światowej gospodarki po COVID, ale także wpływ wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystko to sprawia, że świat wokół nas jest inny niż wcześniej. Jednak większość wyzwań stojących przed drogownictwem pozostała bez zmian, zmieniła się tylko przewidywalność rozwoju sytuacji. Na tegorocznych KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI będziemy zatem omawiali nie tylko sprawy techniczne, ale także sytuację ekonomiczną branży drogowej i perspektywy jej zmian. Bez wątpienia wszyscy jesteśmy ciekawi, co wyłoni się z tego chaosu, bo jak wiadomo z historii – na początku był chaos, a potem powstał nowy świat. Czy uda nam się dostrzec jego pierwsze oznaki?


Debata "Wzorce i standardy drogowe"


Być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale jesienią tego roku czeka nas prawdziwa rewolucja w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących drogownictwa. Wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg wraz z uzupełniającymi je dokumentami Wytycznych Rekomendowanych (WR) przez Ministra Infrastruktury. Jest to nowa koncepcja, w której Rozporządzenie jest bardziej ogólne i nie zawiera wielu dotychczasowych szczegółów. Te mają się znaleźć w WR jako wiedza techniczna, do dobrowolnego stosowania. Całość przesuwa na projektanta bardzo dużą odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania oraz możliwość stosowania innych rozwiązań niż podane w WR. Czy to się sprawdzi? Jakie będą efekty? O tym właśnie będziemy dyskutowali podczas „Debaty o Wzorcach i Standardach” drugiego dnia konferencji.


Debata „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu”


Zastosowanie destruktu ze starych nawierzchni asfaltowych do budowy nowych nawierzchni jest tematem co najmniej gorącym od dłuższego czasu. Po latach udało się uzyskać wydanie Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu. Przyjęte przez branżę z entuzjazmem, po jakimś czasie okazało się nie do końca spełniać oczekiwania. Czy wszystkie zapisy w Rozporządzeniu są jasne i sensowne, czy też znajdziemy tam różne pułapki? Co należałoby zmienić w Rozporządzeniu, żeby otworzyć rynek na stosowanie destruktu? O tym właśnie będziemy dyskutowali podczas „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu” drugiego dnia konferencji.
Więcej informacji: https://www.media-prof.pl/IX-KRAKOWSKIE-DNI-NAWIERZCHNI...