Bankiet VI KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019