Kalendarz mostowy 2022

Kalendarz mostowy 2022

Trwają prace zmierzające do wydania 14 edycji "Kalendarza Mostowego" 2022. W kalendarzu opublikowane zostaną wyjątkowe fotografie z Konkursu Foto­graficznego „Most światłem malowany”.

Ścienny kalendarz prezentujący zdjęcia nagrodzone w konkursie fotograficznym Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej ukazuje się od 2009 roku, a każda kolejna edycja spotyka się z coraz większym Państwa zainteresowaniem.

Elegancko wydany kalendarz stał się ozdobą wielu znaczących dla polskiego mostownictwa miejsc – znalazł się zarówno w licz­nych gabinetach w firmach i instytucjach, salach wykładowych uczelni technicznych, jak i w biurach budów. 

Kalendarz promuje polskie mostownictwo. Jest wyrazem dzia­łalności ZMRP, jednego z najbardziej elitarnych stowarzyszeń branżowych. Promuje mostowców – pasjonatów fotografii, a także same obiekty.

Jego obiektywny charakter sprawił, że obecnie jest to najwięk­szy w Polsce, pod względem zasięgu i nakładu, kalendarz branży mostowej. Jest to jedyny kalendarz, który znalazł się w niemal wszystkich miejscach związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynierskich.

Każdego roku Wydawnictwo przekazuje egzemplarze kalendarza, poprzez oddziały, wszystkim członkom ZMRP.