Krakowskie Dni BRD 2020

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 zakończyły się 21 lutego 2020 r. Serdecznie dziękujemy za udział oraz wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji. Zapraszamy do obejrzenia debaty "Najważniejsze problemy BRD  w Polsce", która odbyła się w ramach konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=yaIb4j-kpiE&t=777s

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020:
Seminarium OŚWIETLENIE 2020

1. „Stan BRD w województwie małopolskim i działania Policji na rzecz poprawy BRD w Małopolsce”. mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

2. „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”.  dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; Tomasz Mackun, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

3. „Badania oświetlenia drogowego – doświadczenia praktyczne”.  dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska; Piotr Jaskowski; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

4. „Weryfikacja jakości oświetlenia drogowego. Pomiar rozkładu luminancji”.  Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający, GL Optic Polska Sp. z ...

Referaty wygłoszone w trakcie VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020:
Seminarium OŚWIETLENIE 2020

1. „Stan BRD w województwie małopolskim i działania Policji na rzecz poprawy BRD w Małopolsce”. mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

2. „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”.  dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; Tomasz Mackun, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

3. „Badania oświetlenia drogowego – doświadczenia praktyczne”.  dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska; Piotr Jaskowski; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

4. „Weryfikacja jakości oświetlenia drogowego. Pomiar rozkładu luminancji”.  Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający, GL Optic Polska Sp. z o. o. Sp. k.

5. „Podsumowanie wieloletnich działań związanych z oświetlaniem przejść dla pieszych w Warszawie”. Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Wydziału Oświetlenia; Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

6. „Współczesne narzędzie do projektowania oświetlenia drogowego”. prof. dr hab. Leszek Kotulski, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

7. „Wymagania techniczne i problemy eksploatacji osprzętu oświetleniowego”. dr inż. Marek Kurkowski, Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia i Energetyki Prosumenckiej, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

8. „Parametry opraw dedykowanych do oświetlania przejść dla pieszych w zależności od stosowanych wymagań Ministerstwa Infrastruktury, małopolskiej i wielkopolskiej GDDKiA”. Jarosław Komar, kierownik Działu Projektów, Schréder Polska Sp. z o.o.

9. „Nowe podejście do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych”. dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

10. „Zmiany w oświetleniu przejść dla pieszych w Krakowie ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników”. Aleksandra Krogulec, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa, Piotr Trzepak, Krzysztof Płaza, Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

11. „Oprawy drogowe LED – technologia, ekologia, główne kierunki rozwoju produktowego” Tomasz Matkowski, Biuro Techniczno-Handlowe Technolight.

Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2020

1. "Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Karolina Dankowska, Główny Specjalista, Stanowisko do spraw Inżynierii Ruchu Drogowego w Sekretariacie, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian”. Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Omówienie raportu pt. ‘Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca, wrzesień-grudzień 2018 r.’ wykonanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury”. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

4. „Działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Agnieszka Wachowska, z-ca dyr. ds. zarządzania drogami i mostami, GDDKiA, Oddział w Krakowie; Katarzyna Węgrzyn-Madeja, z-ca dyr. ds. utrzymania, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

5. „Systemy zdalnego zarządzania ruchem”. Dawid Kakowski, prokurent, Nissen Polska Sp. z o.o.

6. „Odpowiedzialność w organizacji ruchu drogowego - konsekwencje administracyjnoprawne i karne uczestników systemu zarządzania ruchem na drogach”. r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

7. "Oznakowanie połączeń dróg publicznych z wewnętrznymi, przepisy a rzeczywistość”. Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu.

8. „Zasady kształtowania bezpiecznego otoczenia dróg”. dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

9. „Wyniki I etapu oceny stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach krajowych”. Monika Bielewska, Główny Specjalista, Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDKiA Centrala.

10. „Trwałość oznakowania poziomego – mity a rzeczywistość”. Jacek Danielski, członek zarządu Stowarzyszenia Linia Życia.

11. „Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych na przejściach w Krakowie”. Łukasz Gryga, dyrektor, Aleksandra Krogulec, Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

12. „Buspasy a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

13. „Osłony U-15a w kontekście wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.” Grzegorz Bagiński, dyrektor generalny, Saferoad RRS Polska Sp. z o. o.

14. „Tymczasowe bariery separacyjne – dlaczego warto postawić na bezpieczeństwo?” Aleksander Głowania, kierownik projektu, Saferoad Grawil Sp. z o. o.

15. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowych przepisach techniczno-budowlanych”. prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

16. „Międzykontynentalne badania czytelności znaków drogowych – analiza ekspercka konwencjonalnych i alternatywnych projektów znaków”. dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

17. „Percepcja i recepcja przekazu informacyjnego znaków o zmiennej treści przez kierujących pojazdami w aspekcie wybranych zagadnień technicznych i prawnych”. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

18. „Bezpieczeństwo pieszych – prawo, oznakowanie, edukacja”. dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

"Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowych przepisach techniczno-budowlanych". Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska. 1.42M "Oznakowanie połączeń dróg publicznych z wewnętrznymi, przepisy a rzeczywistość”. Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. 809.62K „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian”. Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 1.06M „Trwałość oznakowania poziomego – mity a rzeczywistość”. Jacek Danielski, członek zarządu Stowarzyszenia Linia Życia. 2.70M „Wyniki I etapu oceny stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach krajowych”. Monika Bielewska, Główny Specjalista, Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDKiA Centrala. 4.62M „Odpowiedzialność w organizacji ruchu drogowego - konsekwencje administracyjnoprawne i karne uczestników systemu zarządzania ruchem na drogach”. r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Pra 5.59M „Buspasy a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska. 2.99M „Tymczasowe bariery separacyjne – dlaczego warto postawić na bezpieczeństwo?” Aleksander Głowania, kierownik projektu, Saferoad Grawil Sp. z o. o. 2.04M „Percepcja i recepcja przekazu informacyjnego znaków o zmiennej treści przez kierujących pojazdami w aspekcie wybranych zagadnień technicznych i prawnych”. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monito 3.46M „Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych na przejściach w Krakowie”. Łukasz Gryga, dyrektor, Aleksandra Krogulec, Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa. 7.79M „Stan BRD w województwie małopolskim i działania Policji na rzecz poprawy BRD w Małopolsce”. mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. 3.50M „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”. dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; Tomasz Mackun, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, W 5.15M „Współczesne narzędzie do projektowania oświetlenia drogowego”. prof. dr hab. Leszek Kotulski, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii B 2.66M „Badania oświetlenia drogowego – doświadczenia praktyczne”. dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska; Piotr Jaskowski; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska. 8.91M „Podsumowanie wieloletnich działań związanych z oświetlaniem przejść dla pieszych w Warszawie”. Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Wydziału Oświetlenia; Jakub Miernik, naczelnik Wy 9.16M „Wymagania techniczne i problemy eksploatacji osprzętu oświetleniowego”. dr inż. Marek Kurkowski, Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia i Energetyki Prosumenckiej, Instytut Innowacji i Technologii Poli 3.53M „Nowe podejście do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych”. dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Sto 968.03K „Parametry opraw dedykowanych do oświetlania przejść dla pieszych w zależności od stosowanych wymagań Ministerstwa Infrastruktury, małopolskiej i wielkopolskiej GDDKiA”. Jarosław Komar, kierownik Dzia 3.47M „Oprawy drogowe LED – technologia, ekologia, główne kierunki rozwoju produktowego” Tomasz Matkowski, Biuro Techniczno-Handlowe Technolight. 4.65M