Krakowskie Dni BRD 2021

Podsumowanie

Zakończyły się VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021. Serdecznie dziękujemy za udział oraz wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji. Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzecja - IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 obędą się w terminie 23-25 lutego. 

Zachęcamy do obejrzenia części ogólnodostępnych na Facebooku cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka praktyka biznes:

Oficjalne Otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI BRD 2021 oraz Panel ekspertów: „NARODOWY PROGRAM BRD 2021 – 2030. ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA DOTYCZĄCE BRD – PROCEDOWANE ZMIANY I DALSZE POTRZEBY”,

Panel ekspertów: „OŚWIETLENIE DROGOWE: BEZPIECZEŃSTWO, WYMAGANIA, POMIARY, ODBIORY I UTRZYMANIE INSTALACJI”

Prezentacje

Wygłoszone referaty:

Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

1. „Analiza danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności”. 

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes;

2. „Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o obniżenie limitów prędkości jazdy”. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

3. „Podsumowanie stanu BRD w Polsce w 2020 r. i przewidywania na 2021 r. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030 oraz bieżące działania KRBRD”. 

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. 

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

5. „Problemy i wyzwania w zakresie BRD do 20...

Wygłoszone referaty:

Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

1. „Analiza danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności”. 

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes;

2. „Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o obniżenie limitów prędkości jazdy”. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

3. „Podsumowanie stanu BRD w Polsce w 2020 r. i przewidywania na 2021 r. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030 oraz bieżące działania KRBRD”. 

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. 

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

5. „Problemy i wyzwania w zakresie BRD do 2030 roku w Polsce”. 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

6. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowym systemie wymagań technicznych w drogownictwie”. 

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury.

7. „Nowa dyrektywa dotycząca audytu BRD – rozszerzenie zakresu audytu o pieszych, roboty drogowe oraz inne kategorie dróg”. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

1. „Zmiany w przepisach BRD w Polsce – aktualnie procedowane oraz potrzeba dalszych”. 

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie.

2. „Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako ogólnodostępne narzędzie do analiz zagrożeń na drogach różnych kategorii”. 

Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego.

3. „Inżynieria Ruchu - powrót do korzeni poprawą bezpieczeństwa”. 

mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

4. „Z punktu widzenia Zarządzającego Ruchem i Zarządu Drogi  -  przykłady wpływu zmian organizacji ruchu na zachowania kierowców”. 

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału, Aleksandra Krogulec, Sebastian Biernacki, Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Piotr Nowak, Radosław Bajerek, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

5. „Wybrane problemy i zasady stosowania czasowej organizacji ruchu w obszarze robót drogowych”. 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

6. „Bariery ochronne tymczasowe w czasowej organizacji ruchu”.

Marek Bujalski, specjalista w zakresie stosowania urządzeń BRD; prezes ViaMens Sp. z o.o.,

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

7. „Problemy projektowania i wdrażania czasowej organizacji ruchu”. 

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

8. „Zbiór wymagań stawianych czasowym organizacjom ruchu w Krakowie”. 

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału; Izabela Dwornik, kierownik Referatu Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń, Adrian Komsta, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

9. „Wyniki audytu czterech tysięcy przejść dla pieszych w Warszawie”. 

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

10. „Widoczność jako determinanta BRD w projektowaniu dróg”. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

11. „Kształtowanie ulic jako funkcja projektowanej prędkości”. 

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

12. „Wyroki sądów dotyczące stosowania znaków A18b – dzikie zwierzęta”. 

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

II Seminarium OŚWIETLENIE 2021

1. „Ewaluacja projektu oświetlenia przejścia dla pieszych”. 

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2. „Procedura podejmowania decyzji odnośnie do konieczności oświetlania przejść dla pieszych. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych”. 

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PW, Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3. „Wymiana około 40 000 opraw oświetleniowych na oprawy LED w Warszawie”. 

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie; Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

4. „Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu”. 

Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

5. „Znaczenie oświetlenia w rekonstrukcji wypadków na przejściach dla pieszych”. 

dr inż. Paweł Lewandowski,  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

6. „Wyniki pomiarów oświetleniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych”. 

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska;

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

7. „Dynamiczne oświetlenie autostrady A2”.

Michał Pabich, Menadżer Projektu, Autostrada Wielkopolska S.A.;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

8. „Spadek strumienia świetlnego w czasie”.

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Pliki do pobrania