KONGRES MOBILNOŚCI 2024

KONGRES MOBILNOŚCI 2024

O Kongresie

 

 

Z wielką radością zapraszam Państwa do udziału w KONGRESIE MOBILNOŚCI 2024 organizowanym przez  Media-Pro Polskie Media Profesjonalne jako 59. wydarzenie w cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Kontynuując szczegółową tematykę SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ (IX edycja Forum), INNOWACYJNEGO TRAMWAJU (VI edycja), BUSPASÓW (V edycja) i PARKOWANIA (II edycja) podejmiemy najbardziej aktualne zagadnienia związane z szeroko rozumianą mobilnością,  gromadzeniem danych i ideą inteligentnych miast. 
Planowany na dni 9-11 października KONGRES MOBILNOŚCI 2024 to debaty, sesje referatowe z prelekcjami najwyższej klasy ekspertów, dyskusje na wypracowywanej od 2013 roku płaszczyźnie nauka-praktyka-biznes, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia. 

Do zobaczenia w październiku Krakowie!

 

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

 

Szanowni Państwo,

            serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie Mobilności 2024, którego stałą i nieodzowną częścią będzie VI Forum Innowacyjny Tramwaj. Po raz drugi mam przyjemność służyć Państwu jako przewodniczący Rady Programowej Forum.

            W zeszłym roku omawialiśmy wyzwania jakie czekają nas w niepewnej przyszłości, co do której, jak zwykle zresztą, zdążyliśmy się przyzwyczaić i traktujemy ją jako nową normalność. Przed nami więc stoją kolejne wyzwania, ale i ocena skutków działań podejmowanych w przeszłości. W ramach Forum co roku prezentowane są kolejne rozwiązania związane z inteligentnym sterowaniem ruchem tramwajowym, pozwalające na zwiększenie prędkości komunikacyjnej oraz zmniejszenia zużycia energii i pracy przewozowej w ramach istniejącej infrastruktury.

            Z dumą chciałbym Państwu przekazać, że na początku 2024 roku rekomendowane zostały nowe wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej WR-D-43-3. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zakończyć prace, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Innowacje to ciągły proces, który nigdy się nie kończy. Już dzisiaj zastanawiamy się, jak wdrażać nowoczesne rozwiązania w transporcie tramwajowym i zmieniać naszą infrastrukturę na nowocześniejszą i dostosowaną do zwiększających się oczekiwań pasażerów.

            Jednym z ciekawszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed zarządzającymi systemami tramwajowymi, jest zwiększenie prędkości przejazdu przez węzły rozjazdowe oraz uciążliwości związanych z hałasem, drganiami oraz utrzymaniem krzyżownic płytkorowkowych. Rekomendowanym w Wytycznych WR-D-43-3 rozwiązaniem jest stosowanie krzyżownic głębokorowkowych. Aby takie rozwiązanie było to możliwe, niezbędnym jest dopasowanie poszczególnych komponentów jakimi są tabor, konstrukcja stalowa toru, układ geometryczny toru, napędy oraz system sterowania rozjazdami. W ramach VI Forum Innowacyjny Tramwaj planowana jest sesja poświęcona opisywanym zagadnieniom, tak aby wypracować rozwiązania możliwe do wdrożenia na szeroką skalę w Polsce.

 

Przed nami całe spektrum zagadnień do przedyskutowania:

•       Poprawa jakości projektowania infrastruktury oraz szkoleń dla projektantów i zarządców infrastruktury.

•       Traktowanie systemu transportowego tramwajowego jako całości, bez podziału na osobne dziedziny takie jak infrastruktura torowa, zasilanie, przystanki, tabor czy sterowanie ruchem.

•       Poprawa dostępności transportu tramwajowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

•       Automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz big data w eksploatacji dróg szynowych.

            

Te i inne tematy będą omawiane na VI Forum Innowacyjny Tramwaj w Krakowie, na które raz jeszcze serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w październiku w Krakowie.

dr inż. Jacek Szmagliński

przewodniczący Rady Programowej Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ

 

 

dr inż. Jacek Szmagliński, przewodniczący Rady Programowej Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ

dr inż. Tomasz Krukowicz, przewodniczący Rady Programowej Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

 

Termin wpłaty Rabat Jeden dzień  Cały KONGRES MOBILNOŚCI 2024
do 30 sierpnia 2024 r.  10% 900,00 zł + VAT (1 107,00 zł brutto) 1 980,00 zł + VAT (2 435,40 zł brutto)
później - 1 000,00 zł + VAT (1 230,00 zł brutto) 2 200,00 zł + VAT (2 706,00 zł brutto)

 

1.      Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES MOBILNOŚCI 2024” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udział...

 

Termin wpłaty Rabat Jeden dzień  Cały KONGRES MOBILNOŚCI 2024
do 30 sierpnia 2024 r.  10% 900,00 zł + VAT (1 107,00 zł brutto) 1 980,00 zł + VAT (2 435,40 zł brutto)
później - 1 000,00 zł + VAT (1 230,00 zł brutto) 2 200,00 zł + VAT (2 706,00 zł brutto)

 

1.      Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES MOBILNOŚCI 2024” i nazwiskami uczestników.

5.       Istnieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.  
Koszt udziału w jednym dniu konferencji wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).

6.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

7.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

8.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

9.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU MOBILNOŚCI 2024,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

10.    Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

11. Zgłoszenia udziału można dokonać do 27 września, po tym terminie dokonanie zgłoszenia jest możliwe na podstawie indywidualnego ustalenia warunków z organizatorem. Warunkiem dodania uczestnika na listę jest zaksięgowanie płatności przed rozpoczęciem wydarzenia.

12.    Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

13.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

15.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

16.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.   

4.      W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne: 

-      rezygnacja zgłoszona od momentu zgłoszenia do 60 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 5%;

-      rezygnacja zgłoszona od 59 do 30 dni przed konferencją koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

-      rezygnacja zgłoszona 29 i mniej dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Kongresie nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce 8/9, 9/10, 10/11 października 2024 r. Na hasło „KONGRES MOBILNOŚCI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 269 zł za pokój 1-osobowy lub 309 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Patroni i Partnerzy

Poprzednia edycja

KONGRES MOBILNOŚCI 2023

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Karolina Gutowska- Koza
dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl

tel. kom. 535 505 660

 

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Ewelina Nawara
dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl

tel. kom. 509 548 714

Mirosław Bajor
dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl


tel. kom. 501 434 799