KONGRES NAWIERZCHNI 2024

KONGRES NAWIERZCHNI 2024

 

 

O Kongresie

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE NAWIERZCHNI 2024, który odbędzie się w Krakowie w dniach 28-29 listopada z okazji XI KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI. Będzie to 60. wydarzenie w cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Organizowana od 2013 roku (licząc od Forum ASFALTY) w ścisłej współpracy merytorycznej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami branżowymi konferencja, osiągnęła poprzez kolejne edycje rangę jednego z najważniejszych wydarzeń podejmujących tematykę nawierzchni drogowych w Polsce i jest jednym spotkaniem w całości poświęconym różnym typom nawierzchni.

Podczas dotychczasowych konferencji z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów, a wnioski z Kongresu - wzorem ubiegłych lat - mają realne szanse wpłynąć na rynek.

Do zobaczenia w Krakowie!

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

Debata Kongresu

 

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej Kongresu

Warunki uczestnictwa

 

Termin wpłaty Rabat Cena uczestnictwa
do 30 września 2024 r. 10% 1 710,00 zł + VAT (2 103,30 zł brutto)
później - 1 900,00 zł + VAT (2 337,00 zł brutto)

 

1.        Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 1 900,00 + VAT (2 337,00 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES NAWIERZCHNI 2024” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie na adres konferencje@media-prof.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU NAWIERZCHNI 2024,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.    Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10. Zgłoszenia udziału można dokonać do 26 listopada, po tym terminie dokonanie zgłoszenia jest możliwe na podstawie indywidualnego ustalenia warunków z organizatorem. Warunkiem dodania uczestnika na listę jest zaksięgowanie płatności przed rozpoczęciem wydarzenia.

11.    Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

12.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

14.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

15.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:
1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mail: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne: 

-      rezygnacja zgłoszona od momentu zgłoszenia do 60 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 5%;

-      rezygnacja zgłoszona od 59 do 30 dni przed konferencją koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

-      rezygnacja zgłoszona 29 i mniej dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów. 

NOCLEGI
Opłata za udział w Kongresie nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noce 27/28 i 28/29 listopada 2024 r. Na hasło „KONGRES NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 269 zł za pokój 1-osobowy lub 309 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

KONGRES NAWIERZCHNI 2023 galeria fotograficzna

Kontakt

Kontakt dla Partnerów/ zgłoszenia udziału:

Karolina Gutowska- Koza
dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl

tel. kom. 535 505 660

 

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Ewelina Nawara
dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl

tel. kom. 509 548 714

Mirosław Bajor
dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl


tel. kom. 501 434 799