VIII Krakowskie Dni Nawierzchni 2021

VIII Krakowskie Dni Nawierzchni 2021

O konferencji

VIII KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2021 odbyły się w terminie 17-18 listopada 2021 r. Było to XLVII wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERCZHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Celem spotkania było niezmiennie przybliżenie uczestnikom i możliwość przedyskutowania najnowszych doświadczeń i osiągnięć w branży nawierzchniowej oraz dokumentowanie przeobrażeń w jej życiu technicznym i gospodarczym. Wypracowany schemat konferencji oprócz wartości edukacyjnych i biznesowych, umożliwia formułowanie wniosków, które – przekazywane decydentom i publikowane m.in. w czasopiśmie „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” – mogą wpływać na zmiany legislacyjne i codzienną praktykę zawodową. Dla organizatora, Uczestnik&oacut...

VIII KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI 2021 odbyły się w terminie 17-18 listopada 2021 r. Było to XLVII wydarzenie organizowane w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERCZHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.

Celem spotkania było niezmiennie przybliżenie uczestnikom i możliwość przedyskutowania najnowszych doświadczeń i osiągnięć w branży nawierzchniowej oraz dokumentowanie przeobrażeń w jej życiu technicznym i gospodarczym. Wypracowany schemat konferencji oprócz wartości edukacyjnych i biznesowych, umożliwia formułowanie wniosków, które – przekazywane decydentom i publikowane m.in. w czasopiśmie „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” – mogą wpływać na zmiany legislacyjne i codzienną praktykę zawodową. Dla organizatora, Uczestników i Partnerów wydarzenia jest to najlepsze potwierdzenie sensu podejmowanych działań i swoista nagroda za poświęcony czas i trud współpracy przy danym projekcie. 

Już teraz zapraszamy do udziały w kolejnej edycji wydarzenia - IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 odbędą się w terminie 23-25 listopada 2022 r.

Program

VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021
17 listopada 2021 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości. [20’]

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;

Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan Wydziału ds. Współpracy; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; koordynator zespołu opracowująceg...

VIII KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2021
17 listopada 2021 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

Wystąpienia zaproszonych gości. [20’]

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;

Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan Wydziału ds. Współpracy; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; koordynator zespołu opracowującego Wzorce i Standardy Drogowe;

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka;

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Budowy Dróg, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2021;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

1.      „Aktualne prace resortu infrastruktury na rzecz drogownictwa”. [15’]

Dr Szymon Huptyś, dyrektor Biura Komunikacji, Ministerstwo Infrastruktury;

2.      „Aktualne problemy drogownictwa”. [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów. [5’]

12.00 – 12.40 Sesja I. WZORCE I STANDARDY DROGOWE – koncepcja i opiniowanie.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „Koncepcja opracowania, wdrożenia i funkcjonowania Wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg w kontekście nowych warunków technicznych. Jak w praktyce stosować WiS?”. [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; koordynator zespołu opracowującego WiS;

2.      „Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów – rola i zakres działania”. [15’]

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; wiceprezes zarządu PKD, przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [5’]

12:40 – 13.50 Obiad.

13.50 – 15.55 Sesja II. WZORCE I STANDARDY DROGOWE – rozwiązania szczegółowe.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca.

1.      „WR-D-64. Wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni”. [15’]

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska; - on-line

2.      „WR-D-63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg”. [15’]

dr inż. Marcin Stienss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3.      „WR-D-83. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Budowy Dróg, Politechnika Warszawska;

4.      „Wytyczne techniczne GDDKiA dla betonów”. [15’]

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan Wydziału ds. Współpracy; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza;

5.      „Uwagi do WR-D-83-3 Katalog typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada”.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.55 – 16.25 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16:25 – 19.00 Sesja III. INNOWACJE W NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH. REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRUSZYW.

Przewodniczący sesji: Piotr Heinrich; prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski.

1.      „Sztuczna inteligencja przy obmiarze robót drogowych”. [15’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A., Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

2.      „Digitalizacja procesów badawczych w laboratoriach budowlanych”. [20’]

Stefan Dräger, dyrektor handlowy, infraTest Prüftechnik GmbH;

Dominik Jutkowiak, prezes zarządu,  Viateco Sp. z o.o.;

3.      „Zbrojenie warstw asfaltowych nawierzchni nowym geokompozytem”. [25’]

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers, Tensar Sp. z o. o.;

4.      „Reaktywność alkaliczna piasku - czy to jest problem?”. [15’]

dr inż. Maciej Batog, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

5.      „Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych”. [15’]

dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH, kierownik Katery Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo-Hutnicza; Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego;

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów. [10’]

6.      „Program Innowacyjne Drogi Samorządowe”. [10’]

Wojciech Jabłoński, kierownik Działu Marketingu, Orlen Asfalt Sp. z o. o.

Po wystąpieniu pytania do Prelegenta. [5’]

19.00 – 19:30 Serwis kawowy.

19.30 – Uroczysta kolacja III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021.

18 listopada 2021 (czwartek)

9.00 – 11.30 Sesja IV. PERSPEKTYWY DLA STOSOWANIA DESTRUKTU. PREFABRYKATY. AKUSTYKA NAWIERZCHNI.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM; dr hab. inż. Jan Król, prof. PW.

1.      „Destrukt asfaltowy - pozyskiwanie i wykorzystywanie na inwestycjach GDDKiA - stan obecny i perspektywa zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska”. [15’]

Milena Nowek, p.o. Z-cy Dyr. Oddziału ds. Technologii, Oddział GDDKiA w Warszawie;

2.      „Analiza rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 21.10.2021 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego”. [15’]

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.;

3.      „Badania mma z granulatem asfaltowym”. [15’]

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

4.      „Badania kruszyw z recyklingu nawierzchni bitumicznych – teoria a praktyka”. [15’]

Krystian Kania, kierownik pracownik gruntów i kruszyw, Budimex S. A.;

5.      „Ocena akustyczna nawierzchni drogowych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka;

6.      „Szybka wymiana nawierzchni betonowych w technologii prefabrykatów. Przykłady Punktu Poboru Opłat Autostradowych oraz przystanków autobusowych”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów. [10’]

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 15.00 Sesja V. NAWIERZCHNIE Z ASFALTEM WYSOKOMODYFIKOWANYM HIMA. ZBROJENIE NAWIERZCHNI.

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski; dr inż. Wojciech Sorociak.

1.      „Asfalty wysokomodyfikowane HIMA, produkt i realizacje”. [20’]

Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.;

Agnieszka Kędzierska, koordynator, dyrektor ds. Projektów i Rozwoju w LOTOS Asfalt Sp. z o.o.;

Pytania do Prelegentek. [15’]

2.      „Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 z asfaltami HiMA”. [50’]

dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

dr inż. Dawid Ryś, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

Pytania do Prelegentów. [20’]

3.      „Ocena właściwości funkcjonalnych asfaltów wysokomodyfikowanych HIMA w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych”. [15’]

dr inż. Adam Liphardt, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

 

4.      „FORTA-FERRO włókna kopolimerowe w nawierzchniach betonowych”. [15’]

dr inż. Mariusz Jackiewicz, prezes zarządu Visbud-Projekt Sp. z o. o.;

5.      „Systemy zbrojenia ADFORS GLASGRID® przedłużające żywotność nawierzchni asfaltowych”. [15’]

Slawomir Post, Sales Manager, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów. [10’]

15.00 – 15.10 Podsumowanie VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2021;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

15.10 Obiad.

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada”.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.00 – 16:00 Serwis kawowy.

VIII KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2021 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.

RADA PROGRAMOWA

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o. – przewodniczący;

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; wiceprezes zarządu PKD; przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan Wydziału ds. Współpracy; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; koordynator zespołu opracowującego WiS;

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka;

Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers, Tensar Sp. z o. o.;

Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT Sp. z o.o.;

Dominik Jutkowiak, prezes zarządu, Viateco Sp. z o.o.;

dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Budowy Dróg, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska;

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Pliki do pobrania

Barbara Dzieciuchowicz Aktualne problemy drogownictwa. 930.22K prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca Koncepcja opracowania, wdrożenia i funkcjonowania WiS. 1.51M dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów – rola i zakres działania. 2.37M Piotr Heinrich Konsultacje wytycznych WRD-83-3. Ocena z punktu widzenia praktyki budowlanej. 939.57K dr inż. Maciej Batog Reaktywność alkaliczna piasku - czy to jest problem. 2.28M dr hab. inż. Artur Łagosz Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych 1.33M Milena Nowek Destrukt asfaltowy - pozyskiwanie i wykorzystywanie na inwestycjach GDDKiA - stan obecny i perspektywa zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. 2.19M dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG Zbrojenie warstw asfaltowych nawierzchni nowym geokompozytem. 4.27M dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 z asfalt 480.69K Krystian Kania Badania kruszyw z recyklingu nawierzchni bitumicznych – teoria a praktyka. 10.80M prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk Ocena akustyczna nawierzchni drogowych. 856.58K Piotr Heinrich Betonowe innowacyjne nawierzchnie prefabrykowane 4.79M Michał Gołos Zbrojenie warstw asfaltowych nawierzchni nowym geokompozytem. 1.35M Sławomir Post Systemy zbrojenia ADFORS GLASGRID® przedłużające żywotność nawierzchni asfaltowych. 3.46M dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDIM Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 5.66M dr hab. inż. Jan Król, prof. PW Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 z asfaltami H 1.03M Wojciech Jabłoński Program Innowacyjne Drogi Samorządowe 913.27K dr inż. Dawid Ryś Wyniki programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Nowa karta katalogowa w KTKNPiP2014 z asfaltami HiMA. 1.48M Program VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021 1.98M

Galeria

Media i Partnerzy o nas

Prawo Drogowe:

GITD:

TVP KRAKÓW:

InfraBLOG:

TOK FM:

Polsat News:

Radio Kraków:

Inicjatywy Media-Pro

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I MINISTRA ZDROWIA

Media o wniosku:

TOK FM

Audycja Skołowani - rozmowa z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes 

Artykuł "Eksperci apelują: Na czas epidemii trzeba zmniejszyć prędkość na drogach" 

Portal BRD24:

"Eksperci apelują do rządu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii i wyższe kary" 

 AUTO ŚWIAT:

"Wnioskują o obniżenie dozwolonej prędkości w czasie pandemii"

Portal Prawo drogowe:

"Wojciech Pasieczny. Zmniejszyć dozwolone prędkości?" 

 Wyborcza Kraków:

"Mniejszy ruch na ulicach, mniej ofiar? Niekoniecznie. Prędkość i brawura zbierają większe żniwo niż koronawirus"

Portal TransInfo.pl:

"Ograniczenie prędkości pomoże ... w walce z wirusem"

TVP Łódź:

"Eksperci chcą zmniejszenia limitów prędkości na drogach. To odciąży służbę zdrowia" 

Wirtualna Polska Portal autokult.pl

"120 km/h na autostradzie, 80 km/h poza miastem. Na czas pandemii potrzebujemy czegoś mocniejszego" 

Rzeczpospolita

"Koronawirus: kierowcy mają jeździć wolniej. Eksperci apelują o tymczasowe ograniczenia prędkości"

Tweety:

Mirosław Bajor

Krzysztof Woźniak

Konferencje Specjalistyczne

Marek Józefiak

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA ZDROWIA

Portal TransInfo.pl:

"Naukowcy o ograniczonej pojemności autobusów: Do zmiany"

Radio Gdańsk:

"Trzeba zmienić sposób liczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej? "Dochodzi do absurdalnych sytuacji" 

Portal trójmiasto.pl

"Chcą zmiany w liczeniu pasażerów komunikacji miejskiej" 

Relacja Ministerstwa Infrastruktury z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

Radio Kraków:

Debata "Najważniejsze problemy BRD w Polsce"

„Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby

Radiostrada - dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktory

Wypowiedzi Eweliny Nawary, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne i dr. inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Fotorelacja

Telewizja Małopolska:

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

"O bezpieczeństwie na małopolskiech drogach"

Portal Prawo Drogowe:

Relacja z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

"Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych" – apeluje prof. Stanisław Gaca

Marek Dworak. Napiszmy jeszcze jedno krótkie zdanie.

Portal Polskiego Kongresu Drogowego Via Expert:

Relacja

Wywiad z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media ProfesjonalneEweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Portal Transport Publiczny:

"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"

Relacja Portalu Drogowego Edroga.pl