Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad panelistą debaty KONGRESU BRD 2024

Z przyjemnością informujemy, że GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD objęła Patronatem Honorowym KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024 (Kraków, 13-15 marca), a pan Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad potwierdził udział oficjalnym otwarciu wydarzenia, a także w debacie „Inspekcja stanu oświetlenia jako element audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”.


Zagadnienia debaty:
- metodyka audytu BRD z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych,
- przygotowanie i realizacja audytu,
- identyfikacja głównych błędów infrastruktury oświetleniowej,
- ocena efektów wdrożenia audytów przejść dla pieszych,
- dlaczego zarządcy dróg nazywają przedmiot zamówienia inaczej niż powinni? (zgodnie z dyrektywą mamy pojęcia: Audyt, Kontrola (w Polsce Inspekcja) oraz Ukierunkowana Kontrolna),
- cele na przyszłość.


Paneliści:
Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
dr inż. Wojciech Kustra, kierownik Zespołu Inżynierii Ruchu w Katedrze Inżynierii Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;
Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu, Urząd Miejski w Gdańsku;
Michał Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa;
dr inż. Anna Wytrykowska, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta St. Warszawy; Wydział Inżynieryjny Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej;
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.


Moderowanie debaty:
dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej;
Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.