Światowe Forum Miejskie WUF11 (26-30 czerwca)

 Światowe Forum Miejskie WUF11 (26-30 czerwca)

Trwa Światowe Forum Miejskie WUF11 (26-30 czerwca). Wczoraj w pawilonie polskim miał miejsce panel "Niskoemisyjna przyszłość transportu publicznego". W ramach bloku tematycznego dotyczącego zapewnienia sprawnego transportu w obszarach miejskich (City and suburbs - how to ensure effective transport in urban funcional areas?) odbyło się również wystąpienie dr. inż. Jeremiego Rychlewskiego, przewodniczącego Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020.