Stowarzyszenie Producentów Cementu - Partner Specjalny KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022

Stowarzyszenie Producentów Cementu - Partner Specjalny KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022

Z przyjemnością informujemy, że Partnerem Specjalnym IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 zostało Stowarzyszenie Producentów Cementu.

W swojej działalności Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Jest stroną, reprezentującą przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestnicy w pracach, obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych. Działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promowanie wyrobów oraz nowoczesnych technologii i ich zastosowania to inne, ważne działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Swoje działania edukacyjne i informacyjne Stowarzyszenie Producentów Cementu prowadzi również w zakresie nawierzchni betonowych organizując seminaria i będąc partnerem m.in. w licznych wydarzeniach poświęconych drogom krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Więcej informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia znajduje się na stronie: https://www.polskicement.pl/