IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022

O konferencji

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 odbędą się w terminie 23-25 listopada 2022 r. w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 odbędą się dwie debaty: "Wzorce i standardy drogowe" oraz „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu”.

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI to jedna z największych konferencji dedykowana tej dziedzinie w Polsce i jedyna w całości dedykowana różnym typom nawierzchni drogowych. Każdego roku gromadzi decydentów i specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.


Spotkamy się na kolejnej edycji KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI, w warunkach zupełnie odmiennych od ubiegłorocznych. Podobno stare chińskie przysłowie (niektórzy mówią, że jest to przekleństwo) mówi „obyś żył w ciekawych czasach” i nie da się chyba już tego ukryć, że rok 2022 możemy do takich zaliczyć. A więc obecnie widzimy nie tylko skumulowane efekty rozchwiania światowej gospodarki po COVID, ale także wpływ wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystko to sprawia, że świat wokół nas jest inny niż wcześniej. Jednak większość wyzwań stojących przed drogownictwem pozostała bez zmian, zmieniła się tylko przewidywalność rozwoju sytuacji. Na tegorocznych KRAKOWSKICH DNIACH NAWIERZCHNI będziemy zatem omawiali nie tylko sprawy techniczne, ale także sytuację ekonomiczną branży drogowej i perspektywy jej zmian. Bez wątpienia wszyscy jesteśmy ciekawi, co wyłoni się z tego chaosu, bo jak wiadomo z historii – na początku był chaos, a potem powstał nowy świat. Czy uda nam się dostrzec jego pierwsze oznaki?

Debata "Wzorce i standardy drogowe"

Rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących drogownictwa. Weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg wraz z uzupełniającymi je dokumentami Wytycznych Rekomendowanych (WR) przez Ministra Infrastruktury. Jest to nowa koncepcja, w której Rozporządzenie jest bardziej ogólne i nie zawiera wielu dotychczasowych szczegółów. Te mają się znaleźć w WR jako wiedza techniczna, do dobrowolnego stosowania. Całość przesuwa na projektanta bardzo dużą odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania oraz możliwość stosowania innych rozwiązań niż podane w WR. Czy to się sprawdzi? Jakie będą efekty?

Debata „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu”

Zastosowanie destruktu ze starych nawierzchni asfaltowych do budowy nowych nawierzchni jest tematem co najmniej gorącym od dłuższego czasu. Po latach udało się uzyskać wydanie Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu. Przyjęte przez branżę z entuzjazmem, po jakimś czasie okazało się nie do końca spełniać oczekiwania. Czy wszystkie zapisy w Rozporządzeniu są jasne i sensowne, czy też znajdziemy tam różne pułapki? Co należałoby zmienić w Rozporządzeniu, żeby otworzyć rynek na stosowanie destruktu? O tym właśnie będziemy dyskutowali podczas „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu” drugiego dnia konferencji.

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rady Programowej IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 000 zł + VAT (2 460 zł brutto).
*  podana cena obowiązuje do 30 września 2022 r.

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.   ...

1.       Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 000 zł + VAT (2 460 zł brutto).
*  podana cena obowiązuje do 30 września 2022 r.

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w uroczystej kolacji KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

11.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

13.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

14.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 14 października Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 4 listopada Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 4 listopada Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów. 

NOCLEGI

Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** na noc 23/24 oraz  24/25 listopada 2022 r. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 259 zł za pokój 1-osobowy lub 289 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferencyjne ceny dotyczą również rezerwacji na noce 22/23 oraz 25/26 listopada 2022 r.

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

 

Program

IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 (23-25 listopada)

POTWIERDZONE PREZENTACJE

 1. „System Wzorców i Standardów (WiS) – wnioski po wejściu Rozporządzenia w życie”. [15’]
  dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; wiceprzewodniczący
  Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych.
 2. „WIS-y utrzymaniowe a cykl życia nawierzchni”. [15’]
  prof. dr hab. inż. Adam Zofka, przewodniczący Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
 3. „Technologia wykorzystania destruktu asfaltowego bez ograniczeń”. [15’]
  dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 4. „Rynek cementów w Polsce”. [15’]
  Krzysztof Kieres, przewodniczący zarządu, Stowarzyszenie Producentów Cementu;
  prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy, Wydział
  Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
 5. „Wpływ dodatku hydrofobowe...
IX KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 (23-25 listopada)

POTWIERDZONE PREZENTACJE

 1. „System Wzorców i Standardów (WiS) – wnioski po wejściu Rozporządzenia w życie”. [15’]
  dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji, Orlen Asfalt Sp. z o. o.; wiceprzewodniczący
  Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych.
 2. „WIS-y utrzymaniowe a cykl życia nawierzchni”. [15’]
  prof. dr hab. inż. Adam Zofka, przewodniczący Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
 3. „Technologia wykorzystania destruktu asfaltowego bez ograniczeń”. [15’]
  dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 4. „Rynek cementów w Polsce”. [15’]
  Krzysztof Kieres, przewodniczący zarządu, Stowarzyszenie Producentów Cementu;
  prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy, Wydział
  Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
 5. „Wpływ dodatku hydrofobowego na parametry mieszanki recyklingu głębokiego z cementem”. [15’]
  dr inż. Marcin Stienss, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
 6. „Materiały z recyklingu używane w mieszankach mineralno-asfaltowych”. [15’]
  Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.
 7. „Innowacyjna, bezszczelinowa nawierzchnia betonowa”. [15’]
  dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
  dr hab. inż. Andrzej Więckowski, prof. AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-
  Hutnicza w Krakowie.
 8. „Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości reologiczne mastyksów asfaltowych”. [15’]
  dr inż. Cezary Szydłowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
 9. „Kolorowe nawierzchnie kompozytowe” [15’]
  dr inż. Marta Wasilewska, Zakład Inżynierii Drogowej, Politechnika Białostocka.
 10. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach i wiaduktach w ramach ‘Wytycznych określania nośności
  użytkowej mostów i wiaduktów”.
  prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
  Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.
 11. „Stan obecny i perspektywy rozwoju nawierzchni betonowych w Polsce”. [15’]
  Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 12. „Zaktualizowane Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla betonu konstrukcyjnego”. [15’]
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.
 13. „Drogowe nawierzchnie betonowe w Ukrainie”. [15’]
  prof. Mirosław Sanytsky, kierownik Katedry Produkcji Budowlanej, Uniwersytet Narodowy, Politechnika Lwowska.
 14. „”. [15’]
  dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i
  Mostów.
 15. „Trzywarstwowa mma z HIMA – realizacja na DW942 w Wiśle”. [15’]
  Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg
  Wojewódzkich w Katowicach; wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego; przewodniczący Komitetu Technicznego
  Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych;
 16. „”. [20’]
  Stefan Dräger, dyrektor handlowy, infraTest Prüftechnik GmbH;
  Dominik Jutkowiak, prezes zarządu, Viateco Sp. z o.o.
 17. „” [25’]
  Piotr Mazurowski, dyrektor ds. technologii, Tensar Polska Sp. z o.o.
  Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers, Tensar Sp. z o. o.;
 18. „”. [15’]
  Piotr Heinrich , prezes zarządu OAT Sp. z o. o.
 19. „” [20’]
  Marek Szatkowski, Westrand Depollution.
23 listopada 2022 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

11.30 – 13.35 Sesja I.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:35 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby

13:40 - 15:00 Obiad

15:00 – 16.30 Sesja II. Debata IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 „Destrukt asfaltowy – krajobraz po Rozporządzeniu”.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa i poczęstunek

17:00 – 18.40 Sesja III.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.45 – 20.30 Uroczysta kolacja.

 

24 listopada 2022 (czwartek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.30 – 11.10 Sesja IV. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa i poczęstunek

11.40 – 13.20 Sesja V. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [15'] na pytania do Prelegentów.

13:20 – 14.50 Obiad

14.50 – 16.20 Sesja VI. Debata IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 "Wzorce i standardy drogowe".

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

16.20 – 16.50 Przerwa kawowa i poczęstunek

16.50 – 18.30 Sesja VII. 

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.30 – 20.00 Serwis kawowy.

20.00 – 01.00 Bankiet IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022.

 

25 listopada 2022 (piątek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.30 – 10.40 Sesja VIII.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa

11.10 – 12.50 Sesja IX.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12.50 – 13.20 Przerwa kawowa

13.20 - 15.00 Sesja X.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

15.00 - 15.10 Podsumowanie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

15.10 Obiad

14.00 – 16.00 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes

15.10 – 17.00 Serwis kawowy

IX KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2022 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa instytucji, organizacji i firm.

Terminy

23 listopada godz. 11:00 - Uroczyste Otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022

25 listopada ok. godz. 15:00 - Zakończenie Konferencji

Galeria VIII KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2021

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660