Stanisław Styk

Stanisław Styk

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jeszcze podczas studiów zainteresował się rozwojem mieszanek mineralno-asfaltowych co zaowocowało pracą dyplomową o „Cienkich warstwach z mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na gorąco”. Później pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów gdzie zajmował się technologiami związanymi z  asfaltami modyfikowanymi polimerami. Następne doświadczenia zawodowe to uruchamianie oraz produkcja asfaltów modyfikowanych w takich firmach jak BP-Bitumen oraz ORLEN Asfalt, której był pierwszym prezesem zarządu. Następny okres pracy zawodowej to wykonawstwo – NCC Industrii, Terrag-Asdag, PORR. Obecnie prowadzi własną działalność doradczą w ramach swojego Biura Inżynierskiego SBI. Autor oraz współautor wielu publikacji z zakresu technologii drogowych.

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 Stanisław Styk wygłosi referat „Materiały z recyklingu używane w mieszankach mineralno-asfaltowych”.

Prezentacja przedstawia możliwości wykorzystania wybranych materiałów uciążliwych dla środowiska najczęściej ze względu na możliwość składowania a mogących w sposób znaczący poprawić właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaprezentowane zostaną przykładowe wyniki badań laboratoryjnych oraz wstępne możliwości produkcyjne.