Marcin Chrzanowicz

Marcin Chrzanowicz

Dr inż. Marcin Chrzanowicz - pracownik Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego. Ekspert z zakresu samochodowej techniki świetlnej. Od wielu lat zajmuje się tematyką oświetlenia w zastosowaniach motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektorów oświetleniowych oraz lamp sygnałowych pojazdów samochodowych  a także szeroko pojętym oświetleniem  stacjonarnym dróg i ulic. W zakresie zainteresowań pozostają kwestie projektowania, utrzymania oraz pomiarów w technice świetlnej instalacji samochodowych i drogowych (urządzenia oświetleniowe pojazdów, oprawy uliczne, oświetlenie drogi, skrzyżowania, tunele,  przejścia dla pieszych oraz inne obiektów infrastruktury drogowej i miejskiej).

W prezentacji, która zostanie wygłoszona podczas KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (1-3 marca), dr inż. Marcin Chrzanowicz przedstawi wybrane zagadnienia ujęte w opracowaniu: „Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)”, w szczególności dotyczące zasad oświetlenia odcinków drogowych, węzłów  i skrzyżowań, zjazdów, dróg pieszych i rowerowych, przejść dla pieszych, tuneli drogowych i innych obszarów infrastruktury drogowej. Uwaga zostanie skupiona na wymaganiach stawianych dla poszczególnych częściach drogi oraz sposobach ich realizacji i metodach weryfikacji stanu oświetlenia nowego oraz będącego w eksploatacji. Wszystkie zapisy wytycznych w prezentowanym zakresie służą uporządkowanie oraz ujednolicenie standardu oświetleniowego mającego na celu poprawę warunków BRD przy zachowaniu parametrów znamionowych w czasie oraz przy minimalnych kosztach budowy i funkcjonowania instalacji, co ma wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.