Andrzej Grzegorczyk

Andrzej Grzegorczyk

Andrzej Grzegorczyk - absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr. inżynier budownictwa drogowego, studia podyplomowe z zakresu inżynierii ruchu, związany z drogownictwem od 1970 roku. W latach 1970 - 1977 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Krakowie, od 1977 do 1993 roku Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie orazBiuro Planowania Rozwoju Sieci Drogowej w Warszawie.W latach 1993 – 2002 radca ministra w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, w latach od 1993 do 2010 roku Dyrektor i Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) w Ministerstwie Infrastruktury. 

Jako Sekretarz KRBRD współpracował z licznymi organizacjami i instytucjami oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu, a także z partnerami zagranicznymi, jak RWPG, GRSP (członek założyciel), OECD, PIARC, Grupa Wyszehradzka ONZ, WHO, TISPOL, ETSC, PHARE, Grupa Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej oraz Bankiem Światowym.

Po zakończeniu pracy w strukturach administracji był doradcą Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego oraz do 2021 roku Dyrektorem, a następnie doradcą Zarządu SAFEROAD. 

Autor wielu publikacji, podręczników i instrukcji dotyczących drogownictwa i ruchu drogowego, recenzent kwalifikujący środki dydaktyczne do Techniki w resorcie edukacji. Rzeczoznawca w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK), członek Krajowego Stowarzyszenia Psychologów Transportu, członek zespołu ekspertów TAIEX Unit, Komisji Europejskiej, CIECA oraz ekspert Banku Światowego. 

Uczestnik wielu stażów zagranicznych, konferencji, kongresów negocjacji. Wykładowca na różnego rodzaju kursach szkoleniowych oraz na studiach podyplomowych z psychologii transportu w Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego w warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowca z zakresu inżynierii ruchu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej (IKKU).

Obecnie wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym,członek Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, uczestnik kongresów CommissionInternationale des Examens de Conduite Automobile) - Międzynarodowej Komisji ds. szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy(z ramienia Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym).