Tomasz Popławski

Tomasz Popławski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski swoje zainteresowania zawodowe związał z zagadnieniami dotyczącymi planowania rozwoju i eksploatacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Opracował szereg nowatorskich metod badania i prognozowania zmienności KSE w warunkach niestabilności pracy systemu elektroenergetycznego inspirując się teorią katastrof Thoma, teorią chaosu deterministycznego, funkcjami punktowymi oraz metodami i narzędziami z szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. W obrębie swoich zainteresowań zawodowych zajmuje się również odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii, energetyką prosumencką oraz problematyką zmniejszania energochłonności w energetyce i poprawy innowacyjności tego sektora w tym audytami energetycznymi. Jest czynnym członkiem wielu organizacji naukowo-technicznych: SEP, PTETiS, SPWiR, PKOśw oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2015-2018 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2016-2020 członkiem Ministerialnego interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski wygłosi referat "Audyty energetyczne drogowych instalacji oświetleniowych".

W wielu dokumentach klimatycznych oraz dyrektywach unijnych przyjmowane są ambitne cele środowiskowe związane z ochroną klimatu. Rozwijane jest wiele innowacyjnych technologii, które mają służyć tym celom. Jedną z nich jest dynamicznie rozwijająca się w oświetleniu technologia LED. Oświetlenie uliczne w Polsce według różnych szacunków pochłania od 1500 do 2500 GWh energii elektrycznej i odpowiada za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie szacunków ocenia się, iż w Polsce eksploatowanych jest około 3,3 mln opraw ulicznych i drogowych. Dominującą część w instalacjach oświetleniowych stanowią źródła sodowe i rtęciowe, które stanowią nawet 60% stosowanych emiterów. Źródła te charakteryzują się stosunkową małą sprawnością (ok. 40%), a średni wiek takich instalacji oświetleniowych wynosi 15–30 lat. Szacuje się, że do 2030 roku technologia LED ma być zastosowana do oświetlenia wszystkich budynków i dróg zarządzanych przez samorząd w grupie tzw. „Miast Progresywnych”. Ma to poprawić efektywność energetyczną gmin, ograniczyć emisję CO2, zmniejszyć koszty związane z opłatą za zużycie energii elektrycznej. Aby w sposób świadomy i odpowiedzialny przeprowadzić modernizację oświetlenia ulicznego, która niejednokrotnie musi być związana z inwestycjami - według autorów nieodłącznym elementem jest przeprowadzenie audytu energetycznego takiej instalacji. W prezentacji autorzy przedstawiają wybrane elementy przeprowadzonych audytów energetycznych drogowych instalacji oświetleniowych, na bazie których uwidoczniają zalety takich działań oraz problemy przy nich występujące.