Maciej Andrzejewski

Maciej Andrzejewski

Dr inż. Maciej Andrzejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport, specjalista w zakresie ekologii w transporcie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończone studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” oraz ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów B+R+I (wdrożenia, w tym nagrodzone). Uczestnik prac m.in. w ramach Programów: GOSPOSTRATEG, LIDER, INNOTABOR, INITECH, INNOTECH (ścieżki In-Tech i Hi-Tech).

Czynny ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (STEP, Innovation Coach). Członek Komitetu Transportu PAN, Unii Wielkopolan, SAE International, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Komisji Energetyki Transportu Metropolii Poznańskiej, Kapituły Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego, Ekspert Komisji Technicznej Izby Kolei ds. kabiny maszynisty, Ekspert PCA ds. interoperacyjności systemu kolei w UE, Ekspert Komisji Europejskiej.

Podczas IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022 dr inż. Maciej Andrzejewski wygłosi referat „Projekty B+R w obszarze środków transportu publicznego”. Referat stanowi analizę wybranych zagadnień bezpośrednio związanych z sektorem badań i rozwoju. Omówiono przede wszystkim bieżące nakłady finansowe na sferę B+R+I, kategorie innowacji, istotę poziomów gotowości technologicznej i biznesowej projektowanych rozwiązań technicznych. Zawarto też informacje nt. dostępnych źródeł międzynarodowego finansowania projektów rozwojowych, z silnym ukierunkowaniem na pojazdy transportu publicznego.