Maciej Kruszyna

Maciej Kruszyna

Maciej Kruszyna uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo na podstawie dorobku naukowego w 2014 roku. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1996 roku uzyskał tytuł mgr inż. w budownictwie, specjalizujący się w inżynierii lądowej. Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej w latach 1990-1996, a w latach 1994-1995 prowadził studia uzupełniające w ramach programu Tempus na Politechnice w Monachium (Niemcy) o specjalności miasto i planowanie komunikacji.

Aktualnie jest kierownikiem Zespołu Kolei i Systemów Transportu będącego częścią Katedry Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Jest autorem ponad 130 publikacji, a także ponad 100 analiz i ekspertyz z zakresu systemów transportu, mobilności oraz infrastruktury transportowej.

Profil na RG: https://www.researchgate.net/profile/Maciej-Kruszyna

Podczas IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, odbywającego się w ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022 (12-14 października), dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr wygłosi referat „Tramwaje w Afryce - historia i innowacje”.

Plan prezentacji:

1. Czy Afryka kojarzy się nam z tramwajami?

2. Ujęcie historyczne

3. Dane statystyczne

4. Stan istniejący i plany rozwoju

5. Jak można uogólnić przeprowadzone studia, gdzie tu są innowacje?