Piotr Ratajkiewicz

Piotr Ratajkiewicz

Projektant oświetlenia, architekt sceny nocnej, project manager. Doktorant Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek TUP. Przez kilkanaście lat zdobywał swoje doświadczenia w największych koncernach oświetleniowych prowadząc złożone projekty oświetlenia dla segmentów przemysłu,  HoReCa,  Retail, City  Beautification. Swoje miejsce odnalazł w kreowaniu przestrzeni miejskich. Aktualnie pracuje w międzynarodowym biurze projektowania oświetlenia STUDIO DL, rozwijając projekty na terenie Polski, Niemiec i Holandii. STUDIO DL to jedno z największych biur projektowych w Europie. Ich projekty, realizujące oświetlenie przestrzeni publicznych były wielokrotnie nagradzane, a doświadczenie w wykonywaniu Masterplanów sceny nocnej jest bardzo cenione przez wiele europejskich miast (Haga, Amsterdam, Frankfurt, Kolonia, Rotterdam, Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź).

Podczas III Forum OŚWIETLENIE 2022 (27 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja), zostanie wygłoszony referat „Obliczenia i pomiary iluminacyjne oświetlenia drogowego w warunkach aglomeracji miejskiej. Przyczyny różnic wyników obliczeń uzyskanych w projektach i pomiarach rzeczywistych” autorstwa Piotra Ratajkiewicza.

Analizując aktualną literaturę naukową oraz publikacje w podmiotowym zakresie badacze ze STUDIO DL podjęli próbę odnalezienia przyczyn rozbieżności pomiędzy kalkulacjami oświetlenia a rzeczywistymi wynikami pomiarów fotometrycznych.

Już na etapie retrospekcji literaturowej potwierdzono jak problematyczne jest zagadnienie wykonywania kalkulacji i pomiarów luminancji dróg. Na terenie miasta Warszawy i przy bezpośredniej współpracy z Wydziałem Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich Autorzy podjęli badania w celu poszukiwania odpowiedzi dotyczącej minimalizacji błędów projektowych i pomiarowych oświetlenie drogowego.