Daniel Kutryb

Daniel Kutryb

Podczas III Forum OŚWIETLENIE 2022 (27 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja) wygłoszony zostanie referat "Przejścia dla pieszych, bezpieczne rozwiązania” autorstwa Daniela Kutryba (dyrektora ds. handlowych, Schröder Polska Sp. z o.o.).

Odpowiednie oświetlenie poprawia bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, które muszą być widoczne w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia. Zapewnia kierowcom najlepsze warunki na drodze, pomaga rozpoznać sylwetkę pieszego, z kolei pieszym, aby byli świadomi swojego otoczenia oraz zbliżających się pojazdów. Wytyczne CIE podają rekomendacje i wskazówki dotyczące metod, kalkulacji oraz wymaganych poziomów oświetlenia drogowego włączając przejścia dla pieszych. Na podstawie tych rekomendacji krajowe jednostki normalizacyjne tworzą krajowe normy i wytyczne.

Na poziomie międzynarodowym nie ma narzuconej definicji właściwego oświetlenia przejść dla pieszych i sposobu jego projektowania, jednak obowiązujące przepisy ogólnie zalecają wysoki poziom kontrastu. Przepisy podkreślają, że piesi powinni być wyróżnieni, głównie na podstawie poziomu natężenia światła lub jego koloru. Preferowane są rozwiązania wykorzystujące dodatni kontrast pomiędzy pieszym a otoczeniem, wytwarzany przez oprawy o asymetrycznym rozsyle światła. Oprawy te mają specjalne układy optyczne, dostosowane do umiejscowienia oprawy po prawej lub lewej stronie drogi oraz do kierunku ruchu.