Dawid Latała

Dawid Latała

Dawid Latała jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie również ukończył studia doktoranckie. Od 2015r. jest zatrudniony w Elektromontaż Rzeszów S.A., gdzie obecnie zajmuje stanowisko z-cy Dyrektora ds. Produkcji Metalowej. Odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz koordynowanie i wspieranie podległych działów. Od 2019r. pełni również funkcję koordynatora w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”. Prywatnie wieloletni działacz Polskiego Związku Motorowego współorganizator turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sędzia sportów motorowych.

Podczas Forum OŚWIETLENIE 2021 (27 maja), odbywającego się w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja), wygłoszony zostanie referat „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”, którego autorami są: Dawid Latała, z-ca dyrektora Zakładu ds. Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A. oraz dr inż. Henryk Wachta, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska

Oświetlenie przejść dla pieszych poza specyficznymi zadaniami oświetleniowymi, mającymi na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych w obrębie wyznaczony przejść, nie powinno tworzyć nowych zagrożeń.  Wynika to z faktu, iż szczególnie przejścia dla pieszych pozbawione sygnalizacji  świetlnej są miejscami gdzie gromadzą się większe grupy pieszych użytkowników ruchu drogowego. Zagrożenia te obejmują generalnie dwa obszary: możliwość ograniczenia pełnej widoczności strefy oczekiwania przez trzon słupa oraz ewentualność wywołania obrażeń lub śmierci pieszych w wyniku rozczłonkowania się elementów składowych zestawu oświetleniowego,  w który może uderzyć pojazd samochodowy.

Poprawa widoczności strefy oczekiwania jest realizowana przez odpowiednie usytuowanie słupa oświetlenia przejścia dla pieszych.  Natomiast poprawa bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia przed upadającymi elementami zestawu oświetleniowego, w tym szczególnie wysięgnika i oprawy oświetleniowej, będzie mieć również istotne znaczenie.

W referacie przedstawiono kolejne etapy modernizacji oświetlenia przykładowego przejścia dla pieszych w Rzeszowie. Do analizy wybrano przejście obejmujące sześć pasów ruchu o dużym natężeniu ruchu zarówno pieszych jak i pojazdów. Nowa propozycja oświetlenia przejścia objęła nową autorską konstrukcję bezpiecznego punktu oświetleniowego.

Po zmodernizowaniu oświetlenia dokonano pomiarów porównawczych. W wyniku modernizacji powiększono strefę oczekiwania oraz lepiej ją doświetlono, Poprawiono równomierność oświetlenia przejścia zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. Poprzez korzystniejsze względem dotychczasowego oświetlenia ukierunkowanie wiązki świetlnej, uzyskano lepszą widoczność sylwetek pieszych przez kierowców.