Iwona Grabarek

Iwona Grabarek

Profesor nauk technicznych. Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie   na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.  Autorka  i współautorka 16 monografii i ponad 190 artykułów. Specjalistka z zakresu ergonomii systemów transportowych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje diagnozę ergonomiczną oraz modelowanie i symulację układów człowiek-maszyna, projektowanie innowacyjnych systemów  transportu publicznego, czynnik ludzki w zautomatyzowanych systemach transportowych, dostępność środków transportu dla osób o szczególnych potrzebach (projektowanie uniwersalne). Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych.

Podczas X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022 (26 maja), organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja) prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek zaprezentuje referat „Pojazdy autonomiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

W ciągu ostatniego stulecia osiągnięto znaczące postępy w dziedzinie transportu drogowego. Obecnie mobilność przekracza jednak nową – cyfrową – granicę, a coraz większa automatyzacja i łączność pozwala pojazdom „komunikować się” ze sobą, z infrastrukturą drogową oraz z innymi użytkownikami dróg. Zmiany te, które korzystają z postępów w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, umożliwiają zupełnie nowy poziom współpracy między użytkownikami dróg, co może potencjalnie przynieść ogromne korzyści zarówno im, jak i całemu systemowi mobilności, między innymi zwiększyć bezpieczeństwo, dostępność i zrównoważony charakter transportu. Zainteresowanie nowoczesną technologią samochodów autonomicznych jest dlatego tak duże, że może ona całkowicie zrewolucjonizować nasze życie – wyeliminować wypadki, pijanych czy brawurowych kierowców, „oddać” nam czas, który tracimy za kółkiem, precyzyjnie wyliczyć czas, w którym dojedziemy w dowolny punkt, a nawet zwolnić nas z konieczności posiadania samochodu (skoro pojazd sam się prowadzi, może równie dobrze sam po nas przyjechać np. z wypożyczalni). Zmiany te mogą być  jednak możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie samochody tradycyjne zostaną zastąpione przez autonomiczne, co jak na razie  trudno sobie wyobrazić. Niemniej jednak jest to trend dominujący w rozwoju transportu, ponieważ między innymi pozwala wyeliminować lub ograniczyć udział  czynnika ludzkiego w kierowaniu pojazdem, który według danych statystycznych jest przyczyną ok. 94 % wypadków w transporcie (COM(2016) 787).

Proces wdrażania nowych technologii (automatyzacji i autonomizacji) na szczęście będzie przebiegać ewolucyjnie, chociaż skutkuje to, w tak zwanym okresie przejściowym, współużytkowaniem przez wiele lat tej samej infrastruktury transportowej przez samochody tradycyjne i zautomatyzowane, a następnie autonomiczne. Niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie techniczne, organizacyjne, społeczne i legislacyjne. Pewne mity, wyzwania i oczekiwania zostaną przedstawione we wspomnianym  referacie.