Konrad Romik

Konrad Romik

Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego/Dyrektor Sekretariatu KRBRD od lutego 2016 roku.
Wcześniej Kierownik Zespołu ds. Realizacji Programów BRD w Sekretariacie KRBRD oraz Główny
Specjalista w zakresie współpracy międzynarodowej w zakresie BRD realizowanej przez KRBRD.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.