Łukasz Smółka

Łukasz Smółka

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Łukasza Smółki, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Referat wygłoszony zostanie podczas II Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25 maja), które odbędzie się w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja). Tematem wystąpienia będą między innymi:

·       Działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ich wpływ na stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach. 

·       Założenia Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2030.