Marcin Piekarek

Marcin Piekarek

Doświadczony menadżer związany z branżą IT od 1999 roku, od 10 lat swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w zakresie wdrażania rozwiązań Smart City. 

W latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Kontraktu TRISTAR, odpowiadając za wdrożenie oraz obsługę gwarancyjną Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Trójmieście. Pracę nad rozwojem systemu kontynuuje w ramach Grupy ELDRO, która odpowiada m. in. za utrzymywanie urządzeń oraz oprogramowania TRISTAR. W ZIR ELDRO pełni nadzór nad implementacją specjalistycznych produktów IT, ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie potencjału rozwiązań chmurowych oraz zapewniających bezpieczeństwo informatyczne. 

Podczas VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022, odbywającego się w ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022, pan Marcin Piekarek wygłosi referat "Infrastruktura drogowa XXI wieku – cyfryzacja procesów zarządzania i utrzymania sygnalizacji świetlnej".

Liczba urządzeń wyposażenia technicznego instalowanych na drogach krajowych, jak i w miastach znacząco wzrosła w ostatniej dekadzie. Dlatego kwestia zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej i okołodrogowej jest jedną z trudności, z którą muszą mierzyć się zarządcy dróg. Problem ten dotyczy również sygnalizacji świetlnej, ponieważ jej sprawność stanowi jeden z głównych czynników wpływających na płynność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Głównym wyzwaniem jest optymalizacja powyższych procesów pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Rozwiązaniem tego problemu jest przejście od tradycyjnego modelu zarządzania, monitoringu i utrzymania do cyfrowych narzędzi. Wykorzystanie platform IT pozwala na integrację urządzeń, weryfikację zgłoszeń czy automatyzację rozliczeń i analiz. Ponadto dzięki wdrożeniu systemów w modelu SaaS (System as a Service), podmiot zarządzający ponosi stałe miesięczne koszty bez konieczności inwestycji w infrastrukturę informatyczną.