Mikołaj Przybyła

Mikołaj Przybyła

Mikołaj Przybyła jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Członkiem Zarządu GL Optic Polska. Z firmą związany jest od samego początku jej istnienia. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej oraz Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Politechnice Poznańskiej.  Jest znany w branży jako ekspert.  Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej, prowadząc szkolenia, publikując artykuły w prasie branżowej czy prezentując podczas konferencji oraz wspierając projekty edukacyjne. 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem w tematykę referatu "Jak w praktyce zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia dróg w zgodzie z aktualnymi przepisami normy oraz nowymi wytycznymi dotyczącymi projektowania", który w ramach KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (1-3 marca), wygłosi Mikołaj Przybyła, dyrektor operacyjny GL Optic Sp. z o.o.

Zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED w oświetleniu drogowym daje możliwość znaczącej oszczędności energii i może być okazją do poprawy widoczności na oświetlanych odcinkach dróg. Z tego względu miasta, gminy i zarządcy dróg decydują się na inwestycję w nowoczesne rozwiązania oświetleniowe.

Optymalny sposób wykorzystania zalet nowej technologii przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości oświetlenia jest możliwe pod warunkiem określenia odpowiednich założeń projektowych. Następnie należy wykonać projekt, zagwarantować właściwe wykonanie instalacji oraz, co nie jest bez znaczenia, należy mieć możliwość i narzędzia do weryfikacji zgodności wykonania inwestycji z projektem i założeniami.  

Jak jednak sprawdzić czy założenia i projekt były właściwe oraz czy na etapie wykonania nie dokonano zmian mających wpływ na parametry użytkowe opraw oraz czy zastosowane oprawy oświetleniowe odpowiadają specyfikacji.

W prezentacji  przedstawione zostaną aktualne wymagania normatywne, przepisy krajowe oraz nowe wytyczne dotyczące projektowania i pomiarów oświetlenia dróg oraz przejść dla pieszych.

Dyrektor Mikołaj Przybyła podzieli się również wnioskami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat wykonywania pomiarów oświetlenia drogowego, na różnych realizacjach w Polsce oraz przedstawi ciekawe, praktyczne doświadczenia różnych firm i instytucji będącymi uczestnikami skomplikowanego procesu inwestycyjnego jakim jest oświetlenie dróg w Polsce.