Mikołaj Przybyła

Mikołaj Przybyła

Mikołaj Przybyła jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Członkiem Zarządu GL Optic Polska. Z firmą związany jest od samego początku jej istnienia. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Techniki Świetlnej oraz Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Politechnice Poznańskiej.  Jest znany w branży jako ekspert.  Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej, prowadząc szkolenia, publikując artykuły w prasie branżowej czy prezentując podczas konferencji oraz wspierając projekty edukacyjne. 

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 pan Mikoła Przybyła wygłosi referat dotyczący praktycznych doświadczeń z prowadzenia pomiarów rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu.

Obecna praktyka wskazuje, że pomiary weryfikujące jakość oświetlenia drogowego w miejscu jego instalacji są wykonywane sporadycznie.  Precyzyjny przegląd infrastruktury oświetlenia drogowego tj. weryfikacja zgodności z założeniami projektu, sprawdzenie czy na etapie wykonania nie dokonano zmian mających wpływ na parametry użytkowe opraw, sprawdzenie stanu technicznego lamp oraz weryfikacja ich parametrów fotometrycznych są ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, ale pozwalają także optymalizować koszty oświetlenia, co w dzisiejszych czasach stanowi jedno z większych wyzwań zarządców dróg. Na odpowiednie oświetlenie drogi wpływa nie tylko jakość samych lamp, ale także rodzaj nawierzchni jezdni, jej wilgotność, ale także kolor elewacji sąsiednich budynków. Pomiar luminancji odcinka drogowego czy strefy przejścia dla pieszych pozwala uniknąć niedoświetlenia lub nadmiernego oświetlenia dróg, co bezpośrednio poprawia bezpieczeństwo i ma wpływ na koszty. 

Zespół GL Optic, we współpracy z zespołem Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, opracował  kompleksowy system do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami PN-EN 13201, który jest pierwszym tego typu urządzeniem w pełni przystosowanym do szybkich i dokładnych pomiarów w terenie.

Podczas prezentacji w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022, Mikołaj Przybyła zaprezentuje jak wygląda pomiar luminancji w terenie, jakie są odpowiednie warunki do przeprowadzenia takich pomiarów oraz wg jakich standardów powinny one zostać wykonane. Przedstawi także praktyczne doświadczenia zdobyte podczas wykonywania pomiarów luminancji w terenie dla różnych zastosowań, m.in. oceny jakości zamontowanego oświetlenia, weryfikacji nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem drogowym czy pomiarów luminancji różnych nawierzchni. W prezentacji zostaną także poruszone kwestie pomiaru luminancji w strefie dostępu do tunelu, na podstawie pomiarów przeprowadzonych w Skandynawii.