Tomasz Matkowski

Tomasz Matkowski

Podczas III Forum OŚWIETLENIE 2022, organizowanego w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja), wygłoszony zostanie referat „Drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłami LED – prawdy i mity SIWZ”, którego autorami są Tomasz Matkowski, dyrektor Biura Techniczno-Handlowego Technolight oraz Adrian Węglowski.

Podczas referatu omówione zostaną istotne elementy konstrukcji współczesnych opraw oświetlenia drogowego w kontekście dotychczasowych doświadczeń użytkowników i projektantów, odpowiadające za jakość i trwałość utrzymania parametrów oświetlenia dróg.

Wobec natłoku ofert i mnogości konstrukcji obecnych na rynku opraw oświetlenia drogowego, Prelegenci chcieliby zwrócić uwagę na najbardziej istotne elementy konstrukcji opraw, które w ostatnich latach uległy swoistej ewolucji jakościowej, jako odpowiedź producentów na statystykę typowych uszkodzeń wynikających z przyczyn środowiskowych, klimatycznych, jak również z niedostatecznych założeń niektórych, wcześniejszych konstrukcji opraw.

Procesy fizyko chemiczne zachodzące przez kilkadziesiąt lat w oprawach ze źródłami LED nie zostawiają dużo marginesu stosowanym tam materiałom dlatego tak istotnym staje się znajomość uwarunkowań wieloletniej funkcjonalności opraw oświetlenia zewnętrznego, a co za tym idzie, znajomość faktycznie istotnych zapisów dotyczących samych opraw w dokumentacji przetargowej. 

Zwracając uwagę na jednoznacznie istotne dla jakości elementy konstrukcji opraw, chcielibyśmy odczarować zapisy w typowych Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie podane warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia, tzn. samych opraw, zawierają często sprzeczny ze sobą mikst zalet konstrukcji wszystkich opraw obecnych na rynku. Gdzie, w długiej liście uwarunkowań wymienia się : kolorystykę, wymiary, wagę, powierzchnię oporu wiatrowego, zapominając o podstawowych funkcjach najważniejszych elementów oprawy, właśnie warunkujących ich długoletnią funkcjonalność i energooszczędność, zapewniając użytkownikom utrzymanie właściwych warunków oświetlenia, a tym samym, bezpieczeństwo na traktach komunikacyjnych. 

Dla osób, które nie mają styku z technologią opraw oświetleniowych na co dzień, takie zapisy stanowią zawsze swoisty labirynt pojęć, a przecież każdy chciałby wybrać najlepszy jakościowo produkt, który zagwarantuje zarówno funkcjonalność przez długie lata   i nie będzie sprawiał kłopotu przy późniejszym serwisowaniu, czy utylizacji, a jego konstrukcja w prosty sposób może zostać odtworzona do pierwotnej postaci  z minimalnym wkładem energii, zgodnie z zasadami circular economy, co raz głośniej podnoszonej przez ekologów i producentów produktów wysoko przetworzonych.