KONGRES NAWIERZCHNI 2023

KONGRES NAWIERZCHNI 2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE NAWIERZCHNI 2023, który odbędzie się w Krakowie w dniach 22-24 listopada z okazji X jubileuszowych KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI.

Organizowana od 2013 roku (licząc od Forum ASFALTY) w ścisłej współpracy merytorycznej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami branżowymi konferencja, osiągnęła poprzez kolejne edycje rangę jednego z najważniejszych wydarzeń podejmujących tematykę nawierzchni drogowych w Polsce i jest jednym spotkaniem w całości poświęconym różnym typom nawierzchni.

Podczas dotychczasowych konferencji z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Jubileuszowa edycja to sesje referatowe, debaty: "Jakość robót jako najważniejsze pozacenowe kryterium wyboru ofert” oraz „Odpady w drogownictwie”, tematyczna wystawa oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia.

Planowane są sesje tematyczne związane z sytuacją gospodarczą w obszarze nawierzchni, rynkiem asfaltu, cementu i kruszyw, dokumentami technicznymi, warunkami kontraktowymi oraz problematyką kosztów życia cyklu nawierzchni.

Tradycyjnie zaplanowane są sesje poświęcone technologiom nawierzchniowym w fazie badań oraz wdrożeń na budowach, w tym rozwój technologii opartych na asfaltach wysokomodyfikowanych i wykorzystujących destrukt. Planujemy również omówić problematykę wskazywania przez zamawiającego wyboru konkretnej technologii wykonania lub pozostawienie tego wyboru wykonawcy.

Podczas minionych spotkań specjalistów w Krakowie przedstawiane były najbardziej aktualne zagadnienia, w panelach, debatach i podczas dyskusji po referatach wypracowywane były rozwiązania i wnioski, które wspierają ekspertów w codziennej pracy i mają realną szansę wpłynąć na rynek.

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

 

Program

22 listopada 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej;

Robert Jakubiak, z-ca dyrektora ds. Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodzieka...

22 listopada 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

dr inż. Marek Bauer, prorektor Politechniki Krakowskiej;

Robert Jakubiak, z-ca dyrektora ds. Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-X KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.00 Sesja I. Debata KONGRESU NAWIERZCHNI „Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający oraz moderowanie debaty:

Żaneta Urbaniak, adwokat; kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Zagadnienia:

- czym są pozacenowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla realizacji zamówień publicznych,

- funkcje pozacenowych kryteriów oceny ofert,

- jaki wpływ na realizację kontraktów budowlanych, mają pozacenowe kryteria oceny ofert,

- najczęściej stosowane pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach na inwestycje drogowe,

- czy pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane przez polskich zamawiających zdają egzamin i wypełniają swoje funkcje?

Paneliści:

Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu; prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

Kamil Furman, dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Eurovia Polska S.A.;

Sławomir Niżnikowski, zastępca dyrektora ds. Eksploatacji, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi;

Piotr Skura, wiceprezes zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów; adwokat; dyrektor  działu prawnego w spółce ZBM S.A.;

Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Anna Trześniewska, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie.

13:00 – 14.20 Obiad.

14.20 – 16.50 Sesja II. Gospodarka. Wyzwania inwestorów, projektantów, wykonawców robót i inżynierów nadzoru.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „Wyzwania inwestora związane z realizacją budowy i utrzymania dróg krajowych”. [15’]

Robert Jakubiak, z-ca dyrektora ds. Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie.

2.      „Wyzwania inwestora związane z realizacją budowy i utrzymania dróg samorządowych”. [15’]

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3.      „Wyzwania związane z projektowaniem i nadzorem nad realizacją budowy dróg publicznych”. [15’]

Piotr Skura, wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, adwokat, dyrektor  działu prawnego w spółce ZBM S.A.

4.      „Wyzwania związane z realizacją robót na drogach publicznych”. [15’]

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

5.      „Dostępność i wystarczalność zasobów kopalin skalnych”. [15’]

dr inż. Łukasz Machniak, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw; Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

6.      „Nawierzchnie betonowe w praktyce i wyzwania technologiczne”. [15’]

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

Równolegle:

15.00 – 15.30 „Radiostrada” poświęcona tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.50 – 17.20 Przerwa kawowa.

17:20 – 19.00 Sesja III. Przepisy i dokumenty techniczne. Ekonomika nawierzchni drogowych.

Przewodniczący sesji: Zbigniew Tabor; dr inż. Piotr Zieliński.

1.      „Wzorce i Standardy dotyczące nawierzchni w nowym systemie wymagań technicznych”. [15’]

Radosław Mroziński, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury.

2.      „Praktyka opiniowania WiS-ów w Komitecie Technicznym Drogownictwa”. [15’]

dr inż. Krzysztof Błażejowski, wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. Wzorców i Standardów Drogowych.

3.      „Analiza kosztów życia nawierzchni różnego typu”. [15’]

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.

4.      „Koszty środowiskowe – nowy kierunek rozwoju budownictwa drogowego”. [15’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

19.00 – 20.30 Kolacja.

23 listopada 2023 (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 10.40 Sesja IV. Nawierzchnie betonowe.

Przewodniczący sesji: Piotr Heinrich; Piotr Kijowski.

1.      „Beton wałowany w praktyce - od przygotowania do wykonania”. [15’]

Przemysław Stałowski, doktorant Politechniki Bydgoskiej; Lafarge Cement S.A.

2.      „Przykłady realizacji nawierzchni w technologii betonu wałowanego”. [15’]

Przemysław Jelonkiewicz, Cemex Polska Sp. z o.o.

3.      „Budowa dróg betonowych na terenie gminy Grybów w latach 1997 – 2023”. [15’]

Anna Matuła, Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Gminy w Grybowie

4.       „Sinusoidalne, prefabrykowane betonowe progi zwalniające”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarządu, OAT Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa.

11.10 – 13.15 Sesja V. Rozwiązania prośrodowiskowe w budowie nawierzchni.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM; Tomasz Oracz.

1.      „Nawierzchnia drogowa wspomagająca systemy grzewcze obiektów budowlanych”. [15’]

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

2.      „Recykling głęboki nawierzchni asfaltowych w świetle krajowych dokumentów technicznych”. [15’]

dr inż. Piotr Ramiączek, kierownik ds. technicznych Laboratorium Materiałów Drogowych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

3.      „"Redukcja odoroczynności asfaltu - ekoasfalt”. [15’]

Marek Szatkowski, Westrand Depollution.

4.      „Technologia MCE-szansą dla środowiska ? Doświadczenia na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego”. [15’]

Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

5.      „Recykling destruktu zawierającego asfalt wysokomodyfikowany”. [15’]

Joanna Szołtysik, doktorantka Politechniki Śląskiej;

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska.

Po każdym z wystąpień przewidziano [15’] na pytania do Prelegentów.

13:15 – 14.30 Obiad.

14.30 – 16.00 Sesja VI. Debata KONGRESU NAWIERZCHNI 2023. „Odpady w drogownictwie”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający [10’] oraz moderowanie debaty:

Katarzyna Wolny-Tomczyk, adwokat, Kancelaria ECO LEGAL.

Zagadnienia:

- obieg zamknięty w budownictwie i drogownictwie,

- dwa lata doświadczeń z rozporządzeniem o destrukcie asfaltowym,

- praktyczne aspekty spełnienia wymogów dla ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego,

- eksperyment badawczy a zezwolenie na przetwarzanie odpadów - konieczność dostosowania polskiego prawa do realiów,

- wykorzystywanie odpadów budowlanych i destruktu budowlanego na terenie różnych budów,

- niedoskonałość polskiego prawa - co dla branżysty nie jest odpadem, dla organu już tak,

- utrata statusu odpadu dla żużli i popiołów a ich wykorzystanie w budownictwie,

- najkorzystniejsze prawne rozwiązania dla gleby i ziemi – utrata statusu odpadu, produkt uboczny, zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia?

- podejście organów administracji publicznej do problemów branży budowlanej i drogowej.

Paneliści: 

dr inż. Jacek Alenowicz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Tomasz Oracz, członek zarządu, dyrektor techniczny Dyrekcji,  TPA Sp. z o.o.;

dr inż. Joanna Sagan, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;

dr inż. Wojciech Sorociak, kierownik ds. rozwoju produktu Eurovia Polska S.A.; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;

Piotr Trzepak, z-ca dyr. dr Dróg, Zarząd Dróg Miasta Krakowa;

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa.

16.30 – 18.35 Sesja VII. Innowacyjne technologie nawierzchniowe.

Przewodniczący sesji: dr inż. Jacek Alenowicz, prof. PG; dr inż. Krzysztof Błażejowski.

1.      „„Zastosowanie systemu LCMS-2 do oceny stanu nawierzchni drogowych oraz lotniskowych”. [15’]

dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2.      „Technologia nawierzchni samonaprawialnej SeHePa”. [15’]

dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

3.      „Modyfikacja mma gumą na sucho”. [15’]

dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

4.      „Nowoczesne mieszanki mineralno-emulsyjne do warstw ścieralnych nawierzchni”. [15’]

dr inż. Piotr Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

5.      „Błędy wykonawstwa i uszkodzenia konstrukcji nawierzchni w trakcie procesu budowlanego na przykładzie dokumentacji fotograficznej z zadań realizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich ZDW Kraków”. [15’]

Rafał Tomal, naczelnik Wydziału ds. Jakości Dróg;

Jarosław Kasprzyk, z-ca dyr., Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

18.35 – 19.30 Serwis kawowy.

19.30 – 01.00 Bankiet KONGRESU NAWIERZCHNI 2023.

24 listopada 2023 (piątek)

8.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.00 – 10.40 Sesja VIII. Nawierzchnie asfaltowe.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Dawid Ryś; prof. PG; dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW.

1.    „Konstrukcje nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA – projektowanie metodą SiM”. [15’]

dr inż. Magdalena Złotowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

2.      „Perspektywy zastosowania mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych”. [15’]

dr inż. Krzysztof Błażejowski.

3.      „Praktyczne zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych o nieciągłym uziarnieniu”. [15’]

Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk.

4.      „Ocena wpływu dodatku imidazoliny na właściwości postarzonego asfaltu drogowego 35/50”. [15’]

dr inż. Robert Jurczak, Katedra Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa.

11.10 – 12.50 Sesja IX. Obciążenia nawierzchni. Technika przetwarzania obrazów.

Przewodniczący sesji dr inż. Robert Jurczak; dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG

1.     „Wpływ efektów dynamicznych na obciążenia nawierzchni oraz wyniki badań nieniszczących”. [15’]

Paweł Tutka, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

2.      „Zastosowanie przetwarzania obrazów do analizy materiałów i nawierzchni drogowych”. [15’]

dr inż. Marek Klimczak, Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii, Politechnika Krakowska. „System dokładnego ważenia pojazdów w ruchu”. [15’]

3. „System dokładnego ważenia pojazdów w ruchu”. [15’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. PK, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.


4.    „Wykorzystanie widm obciążeń pojazdów do projektowania nawierzchni drogowych”. [15’]

dr hab. inż. Dawid Ryś, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.    

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12.50 – 13.00 Podsumowanie KONGRESU NAWIERZCHNI 2023, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Krzysztof Błażejowski, przewodniczący Rad Programowych Forum ASFALTY 2013 oraz I-X KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

13.00 Obiad.

13.00 – 14.00 Serwis kawowy

Pliki do pobrania

Wygłoszone referaty

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Poprzednie edycje

 

Kontakt

Zgłoszenia udziału: 

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Kontakt dla Partnerów:

Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60