IV Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2022

IV Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2022

O konferencji

W dniach 12-14 października odbyła się IV edycja KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022.

Na konferencję złożyły się trzy wydarzenia branżowe:

IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu  – INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022”,

VII Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym  – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022” oraz

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – “BUSPASY 2022”.

W ramach Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022 odbyła się również debata - Co dalej z „Czerwoną Książką”? 

Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji!

Dnia 21 września weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poza wieloma zmianami szeroko dyskutowanymi w mediach, zostały wprowadzone istotne modyfikacje w zakresie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach. Zapisy "Czerwonej Książki" w październiku 2026 r. stracą moc. Jednocześnie dopuszczone zostało wydanie Wzorców i Standardów dotyczących szczegółowych warunków sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. To prawdziwa rewolucja w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Zmianę taką przeszły już przepisy techniczno-budowlane w zakresie dróg publicznych. Zapraszamy do dyskusji na temat możliwych skutków tych zmian w inżynierii ruchu drogowego.

Podczas debaty chcemy poruszyć zagadnienia związane z wpływem przeniesienia treści Załącznika nr 3 Rozporządzenia do Wzorców i Standardów na bezpieczeństwo ruchu drogowego i efektywność sterowania najistotniejszymi zapisami w zakresie sygnalizacji świetlnej, które powinny znaleźć się w nowym Rozporządzeniu oraz zagrożeniami wynikającymi z obniżenia rangi warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wprowadzającym w tematykę IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, przygotowanym przez dra inż. Andrzeja Krycha, przewodniczącego Rady Programowej Forum.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z innowacyjnością tramwaju mamy pewne problemy, jako iż i kojarzy nam się zwykle z innowacyjnością technologiczną. Być może jest to ważne, może najważniejsze, ale pod pewnym warunkiem. Tramwaj jako pojazd jest komponentem systemu, na który składa się tor, trakcja, przystanek, inteligentne wspomaganie, organizacja ruchu (w szerokim sensie, od sygnalizacji świetlnej zaczynając na rozkładzie jazdy kończąc). To ujęcie systemowe trzeba rozszerzyć, na przykład: o tramwaj w polityce transportowej, planach i strategiach rozwoju, o tramwaj jako emblematyczną formę krajobrazu miejskiego, także jako podmiot zabiegów budżetu samorządowego, a nawet jako miejsce pracy personelu serwisowego. Zważmy, że najsłabsze elementy w tym systemie psują całość.

Tytuł Konferencji zobowiązuje. Chodzi o przeciwstawienie się krępującym przyzwyczajeniom, stereotypom i konwencjom, które pozostawione same sobie są groźne dla ekonomii i funkcjonalności całego systemu transportowego, a często dla życia w mieście. Transport tramwajowy w swej strukturze materialnej jest konstruktem kosztownym, ale za to trwałym. Zatem inwestowanie bez wizji może się okazać równie błędne jak projektowanie bez diagnozy. Innowacyjny tramwaj w środowisku inteligentnym, zorientowany na przyszłości, jest jej integralną częścią.

Warto też postawić pytania fundamentalne. Dlaczego znaczne podniesienie w minionej dekadzie standardów taboru, wyposażenia przystanków i jakości serwisu, wszystko to nie przynosi widocznego efektu we wzroście liczby pasażerów i jego efektywności energetycznej? Skąd się bierze szkodliwe obudowywanie tras tramwajowych wielopasmowymi arteriami? Dlaczego z takim trudem przebiega proces przyspieszenia ruchu tramwajowego? Jak rozwijać transport tramwajowy w odpowiedzi na egzystencjalne wyzwania naszych czasów?

Organizatorzy zapraszają do udziału i uczestnictwa w kolejnej czwartej już edycji Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ. Są wśród nas entuzjaści tramwajów, operatorzy, eksperymentatorzy, specjaliści i eksperci różnych dziedzin składających się na ten fascynujący systemat, który kształtuje historię i strukturę naszych miast. Spotkajmy się po raz kolejny na wspólnej dyskusji o tramwaju, by nasze badania, dobre pomysły i udane przedsięwzięcia niosły go ku równie kreatywnej przyszłości.

Zachęcamy również do zapoznania się z podsumowaniami III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021: https://media-prof.pl/III-KRAKOWSKIE-DNI-BEZPIECZENSTWA-W-MIASTACH-2021.html#Podsumowania 

Wygłoszone referaty

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022.

Dr inż. Tadeusz Kopta "Polski Klub Ekologiczny a transport ekorozwoju"

Osoby zainteresowane otrzymaniem książki w wersji pdf prosimy o przesłanie wiadomości na adres konferencje@media-prof.pl

Pliki do pobrania

dr inż. Andrzej Krych - Balans energetyczny jako kryterium strategii rozwoju sieci tramwajowej 796.66K Marcin Kozoń - Statystyka a oko praktyka – różne spojrzenia na miejsca i rodzaje zagrożeń BRD w ruchu tramwajowym w Warszawie 1.54M dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr - Tramwaje w Afryce – historia i innowacje 1.38M dr inż. Jeremi Rychlewski - Efekty studialnych analiz trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu 1.92M Anna Górka - Dziesięć lat wdrażania priorytetu tramwajowego w Warszawie 5.74M dr inż. Jacek Makuch - Wykorzystanie techniki lidar w diagnostyce elementów stalowych torów tramwajowych 17.06M dr inż. Tomasz Krukowicz - Obywatele Ukrainy w statystykach zdarzeń drogowych w Polsce 2.07M dr inż. Tomasz Krukowicz - Zielona strzałka w statystykach zdarzeń drogowych 604.19K dr inż. Damian Iwanowicz - A co Organ Zarządzający Ruchem sądzi na temat projektów z sygnalizacją? 1.93M Marcin Piekarek - Infrastruktura drogowa XXI wieku – cyfryzacja procesów zarządzania i utrzymania sygnalizacji świetlnej 1.68M dr inż. Jeremi Rychlewski - Problemy z minimalnym czasem międzyzielonym 938.89K Anna Groth-Dynaburska - 10 lat Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku – czyli (nie) jest dobrze 0.97M dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG - Wspomaganie planowania buspasów modelowaniem podróży i sieci transportowych 2.01M dr inż. Jeremi Rychlewski - Razem czy osobno – pojazdy transportu publicznego w przestrzeni ulicy 2.73M dr inż. Marek Bauer - Funkcjonowanie pasów autobusowych na wlotach skrzyżowań 1.56M Marcin Hyła - Rowerzyści na buspasach 17.59M dr inż. Marek Bauer - Wytyczne planowania sieci transportu zbiorowego 919.49K

Program

PROGRAM IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

12 października 2022 (środa) Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.25 Oficjalne otwarcie IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH oraz IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Andrzej Krych, prezes Biura Inżynierii Transportu Sp. J., przewodniczący IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022;
mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
dr inż. Tadeusz Kopta, specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej; przewodniczący I Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019;
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynie...

PROGRAM IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

12 października 2022 (środa) Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.25 Oficjalne otwarcie IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH oraz IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Andrzej Krych, prezes Biura Inżynierii Transportu Sp. J., przewodniczący IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022;
mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
dr inż. Tadeusz Kopta, specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej; przewodniczący I Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019;
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej; przewodniczący II Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020;
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący III Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021;
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;
Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.;
Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
11.25 – 13.05 Sesja I. ZAGADNIENIA KRYTERIALNE.
Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.
1. „Balans energetyczny jako kryterium strategii rozwoju sieci tramwajowej”. [15’]
dr inż. Andrzej Krych, prezes Biura Inżynierii Transportu Sp. J.
2. „Statystyka a oko praktyka – różne spojrzenia na miejsca i rodzaje zagrożeń BRD w ruchu tramwajowym w Warszawie”. [15’]
Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
3. „Wpływ zatłoczenia pojazdów miejskiego transportu zbiorowego na preferencje pasażerów – jakie zmiany przyniósł covid-19?”. [15’]
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej;
Arkadiusz Drabicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
4. „Tramwaj powtórnie wynaleziony – czyli odnowa urbanistyczna we Francji”. [15’]
dr Łukasz Zaborowski, ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego, Instytut Sobieskiego.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
13.05 – 14.25 Obiad.
14.25 – 16.30 Sesja II. TRASY TRAMWAJOWE.
Przewodniczący sesji: dr inż. Andrzej Krych; prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.
1. „Tramwaje w Afryce – historia i innowacje”. [15’]
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.
2. „Efekty studialnych analiz trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu”. [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
3. „Przyśpieszanie tramwajów w Gdańsku. Efekty wdrożenia”. [15’]
Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;
dr inż. Jacek Szmagliński, pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
4. „Dziesięć lat wdrażania priorytetu tramwajowego w Warszawie”. [15’]
Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.;
Grzegorz Madrjas, kierownik Działu Rozwoju Systemu Tramwajowego, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.;
Małgorzata Stasiak, specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.;
Bartosz Guralski, inspektor ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
5. „Rozwój transportu szynowego w Krakowie, w kontekście aktualizacji SUiKZP”. [15’]
Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
Równolegle:
15.00 – 15.30 „Radiostrada” – Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.
Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.
16.30 – 16.55 Przerwa kawowa.
16.55 – 18.35 Sesja III. INNOWACJE.
Przewodniczący sesji: Marcin Kozoń; dr inż. Jeremi Rychlewski.
1. „Wykorzystanie techniki lidar w diagnostyce elementów stalowych torów tramwajowych”. [15’]
dr inż. Jacek Makuch, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska.
2. „Projekty B+R w obszarze środków transportu publicznego”. [15’]
dr inż. Maciej Andrzejewski, Komitet Transportu PAN.
3. „Nowe wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej WRD-43-3”. [15’]
dr inż. Jacek Szmagliński, pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
4. „Współczesne trendy w budowie i eksploatacji tramwajów”. [15’]
dr hab. inż. Bartosz Firlik, prof. PP, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska, Politechnika Poznańska.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
18.35 – 18.45 Podsumowanie IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Andrzej Krych, prezes Biura Inżynierii Transportu Sp. J.; przewodniczący IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
18.45 Uroczysta kolacja IV Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022.

13 października 2022 (czwartek) Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.20 Oficjalne otwarcie VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, przewodniczący I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023;
Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
Agnieszka Wachowska, zastępca dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, GDDKiA Oddział w Krakowie;
Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego; mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;
Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej; przewodniczący II Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020;
dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska;
Mariusz Grzesica, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu;
Marcin Piekarek, dyrektor ds. operacyjnych, Grupa ELDRO;
dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; przewodniczący V Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2023;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
11.20 – 13.15 Sesja I. PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.
Przewodniczący sesji: Tamás Dombi; Łukasz Gryga.
1. „Obywatele Ukrainy w statystykach zdarzeń drogowych w Polsce”. [10’]
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.
Po wystąpieniu pytania do Prelegenta [5’]
2. „Zielona strzałka w statystykach zdarzeń drogowych”. [15’]
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.
3. „A co Organ Zarządzający Ruchem sądzi na temat projektów z sygnalizacją?”. [15’]
dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.
4. „Funkcjonowanie pasów ruchu sterowanych dwiema niezależnymi grupami sygnałowymi”. [15’]
dr inż. Radosław Bąk, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.
5. „Infrastruktura drogowa XXI wieku – cyfryzacja procesów zarządzania i utrzymania sygnalizacji świetlnej”. [15’]
Marcin Piekarek, dyrektor ds. operacyjnych, ZIR ELDRO Sp. z o. o.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
13.15 – 14.30 Obiad.
14.30 – 16.10 Sesja II. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU I EFEKTYWNOŚĆ STEROWANIA W SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ.
Przewodniczący sesji: Anna Górka; dr inż. Damian Iwanowicz.
1. „Wymagania dla stosowania sygnalizacji wahadłowych w Krakowie w czasowej organizacji ruchu”. [15’]
Aleksandra Krogulec, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.
2. „Problemy z minimalnym czasem międzyzielonym”. [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
3. „Wpływ wybranych czynników na prędkość pojazdów na wlotach zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”. [15’]
dr inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; członek zarządu Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. „10 lat Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku – czyli (nie) jest dobrze”. [15’]
Anna Groth-Dynaburska, specjalista ds. Sterowania Ruchem;
Tomasz Wawrzonek, prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
Równolegle:
15.00 – 15.30 „Radiostrada” – Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.
Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.
16.10 – 16.45 Przerwa kawowa.
16.45 – 18.30 Sesja III. DEBATA VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022 – Co dalej z „Czerwoną Książką”?
Wprowadzenie:
Dnia 21 września weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poza wieloma zmianami szeroko dyskutowanymi w mediach, zostały wprowadzone istotne modyfikacje w zakresie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich umieszczania na drogach. Dotychczasowa „Czerwona Książka” w październiku 2026 r. straci moc. Jednocześnie dopuszczone zostało wydanie Wzorców i Standardów dotyczących szczegółowych warunków sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. To prawdziwa rewolucja w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Zmianę taką przeszły już przepisy technicznobudowlane w zakresie dróg publicznych. Zapraszamy do dyskusji na temat możliwych skutków tych zmian w inżynierii ruchu drogowego.
Zagadnienia do dyskusji:
– Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i efektywność sterowania będzie miało przeniesienie treści Załącznika nr 3 Rozporządzenia do Wzorców i Standardów?
– Jakie najistotniejsze zapisy w zakresie sygnalizacji świetlnej powinny znaleźć się w nowym Rozporządzeniu?
– Jakie projekty będą mogły zostać zrealizowane, gdy nie będzie ograniczeń wynikających z „Czerwonej książki”?
– Jakie zagrożenia wynikają z obniżenia rangi warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnej?
Moderator:
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023.
Paneliści:
Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;
Tomasz Folwarski, członek zarządu, MSR Traffic Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym, Sp. z o. o.;
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

18.30 – 18.40 Podsumowanie VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący I-VIII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2023;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
19.15 Bankiet IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZENSTWA W MIASTACH 2022.

14 października 2022 (piątek) Forum BUSPASY 2022

8.00 Otwarcie recepcji konferencji

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 9.15 Oficjalne otwarcie III Forum BUSPASY 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej; przewodniczący I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;
Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;
Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;
Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;
Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;
Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;
dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
dr inż. Mateusz Szarata; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska;
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej; przewodniczący II Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
9.15 – 10.55 Sesja I. W POSZUKIWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI PASÓW AUTOBUSOWYCH.
Przewodniczący sesji: Marek Dworak; Łukasz Gryga.
1. „Wspomaganie planowania buspasów modelowaniem podróży i sieci transportowych”. [15’]
dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG;
Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.
2. „Funkcjonowanie pasów autobusowych na wlotach skrzyżowań”. [15’]
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.
3. „Ocena funkcjonowania pasów autobusowych w korytarzu obsługującym planowany do budowy parking Parkuj i Jedź w Rzeszowie”. [15’]
dr inż. Mateusz Szarata;
Mateusz Babiarz, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska.
4. „System nadzoru buspasów jako element systemu nadzoru komunikacji autobusowej w Krakowie”. [15’]
Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
10.55 – 11.20 Przerwa kawowa.
11.20 – 13.00 Sesja II. DLA KOGO PASY AUTOBUSOWE?
Przewodniczący sesji: dr inż. Marek Bauer; dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG.
1. „Razem czy osobno – pojazdy transportu publicznego w przestrzeni ulicy”. [15’]
dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
2. „Rowerzyści na buspasach”. [15’]
Marcin Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów.
3. „Jednoślady na buspasach. Czy tego motocykliści chcą naprawdę?”. [15’]
Piotr Leńczowski, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy; Autoakademia.
4. „Wydzielone pasy autobusowo-tramwajowe”. [15’]
Grzegorz Madrjas, Kierownik Działu Rozwoju Systemu Tramwajowego, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
13.00 – 13.20 Przerwa kawowa.
13.20 – 14.20 Sesja III. WYTYCZNE PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DLA AUTOBUSÓW.
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca; dr inż. Jeremi Rychlewski.
1. „Wytyczne planowania sieci transportu zbiorowego”. [20’]
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.
2. „Nowe wytyczne do projektowania infrastruktury dla autobusów”. [20’]
dr inż. Radosław Bąk, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]
14.20 – 14.30 Podsumowanie III Forum BUSPASY 2022 oraz IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH.
ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.
Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej, przewodniczący I-IV Forum BUSPASY 2020-2023;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.
14.30 Obiad.
Równolegle:
14.00 – 16.00 „Radiostrada” – Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.
Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.
14.30 – 16.30 Serwis kawowy.

Pliki do pobrania

Galeria IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2022

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznych wydarzeń:

IV FORUM INNOWACYJNY TRAMWAJ 2022,

VII FORUM SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022,

III Forum BUSPASY 2022.

Media i Partnerzy o nas

Prawo Drogowe:

GITD:

TVP KRAKÓW:

InfraBLOG:

TOK FM:

Polsat News:

Radio Kraków:

Inicjatywy Media-Pro

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I MINISTRA ZDROWIA

Media o wniosku:

TOK FM

Audycja Skołowani - rozmowa z Mirosławem Bajorem, dyrektorem programowym cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes 

Artykuł "Eksperci apelują: Na czas epidemii trzeba zmniejszyć prędkość na drogach" 

Portal BRD24:

"Eksperci apelują do rządu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii i wyższe kary" 

 AUTO ŚWIAT:

"Wnioskują o obniżenie dozwolonej prędkości w czasie pandemii"

Portal Prawo drogowe:

"Wojciech Pasieczny. Zmniejszyć dozwolone prędkości?" 

 Wyborcza Kraków:

"Mniejszy ruch na ulicach, mniej ofiar? Niekoniecznie. Prędkość i brawura zbierają większe żniwo niż koronawirus"

Portal TransInfo.pl:

"Ograniczenie prędkości pomoże ... w walce z wirusem"

TVP Łódź:

"Eksperci chcą zmniejszenia limitów prędkości na drogach. To odciąży służbę zdrowia" 

Wirtualna Polska Portal autokult.pl

"120 km/h na autostradzie, 80 km/h poza miastem. Na czas pandemii potrzebujemy czegoś mocniejszego" 

Rzeczpospolita

"Koronawirus: kierowcy mają jeździć wolniej. Eksperci apelują o tymczasowe ograniczenia prędkości"

Tweety:

Mirosław Bajor

Krzysztof Woźniak

Konferencje Specjalistyczne

Marek Józefiak

TREŚĆ WNIOSKU EKSPERTÓW KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH PRZESŁANEGO DO MINISTRA ZDROWIA

Portal TransInfo.pl:

"Naukowcy o ograniczonej pojemności autobusów: Do zmiany"

Radio Gdańsk:

"Trzeba zmienić sposób liczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej? "Dochodzi do absurdalnych sytuacji" 

Portal trójmiasto.pl

"Chcą zmiany w liczeniu pasażerów komunikacji miejskiej" 

Relacja Ministerstwa Infrastruktury z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

Radio Kraków:

Debata "Najważniejsze problemy BRD w Polsce"

„Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby

Radiostrada - dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra Infrastruktory

Wypowiedzi Eweliny Nawary, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne i dr. inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Fotorelacja

Telewizja Małopolska:

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

"O bezpieczeństwie na małopolskiech drogach"

Portal Prawo Drogowe:

Relacja z VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020

"Niezbędna jest weryfikacja przejść dla pieszych" – apeluje prof. Stanisław Gaca

Marek Dworak. Napiszmy jeszcze jedno krótkie zdanie.

Portal Polskiego Kongresu Drogowego Via Expert:

Relacja

Wywiad z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media ProfesjonalneEweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Portal Transport Publiczny:

"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"Piesi bez pierwszeństwa przed tramwajem?"

Relacja Portalu Drogowego Edroga.pl

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy 
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Naczelna 
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660