Krakowskie Dni BRD 2019

VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019 odbyły się w terminie 14-15 lutego 2019 r.  Konferencja poświęcona była głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu.

W trakcie prelekcji oraz dyskusji poruszona została tematyka aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych.

Zapraszamy do wysłuchania audycji promującej KRAKOWSKIE DNI BRD 2019 https://www.youtube.com/watch?v=SH1155LVs8o