Krakowskie Dni BRD 2019

VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019 odbyły się w terminie 14-15 lutego 2019 r.  Konferencja poświęcona była głównie problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego, urządzeniom bezpieczeństwa ruchu oraz zagadnieniom prawnym związanym z wdrożeniami organizacji ruchu.

W trakcie prelekcji oraz dyskusji poruszona została tematyka aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych.

Zapraszamy do wysłuchania audycji promującej KRAKOWSKIE DNI BRD 2019 https://www.youtube.com/watch?v=SH1155LVs8o

Prezentacje

Referaty wygłoszone w trakcie VI KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019:

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość” mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Bieżące problemy BRD w Polsce” mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Efektywność penalizacji przejazdów podczas wyświetlania sygnału zabraniającego oraz przekroczeń dopuszczalnych prędkości jazdy” mgr inż. Piotr Marzec, naczelnik Delegatury Południowej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

4. „Założenia do nowych wytycznych stosowania urządzeń BRD, w tym drogowych barier ochronnych” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transpo...

Referaty wygłoszone w trakcie VI KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019:

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość” mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Bieżące problemy BRD w Polsce” mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Efektywność penalizacji przejazdów podczas wyświetlania sygnału zabraniającego oraz przekroczeń dopuszczalnych prędkości jazdy” mgr inż. Piotr Marzec, naczelnik Delegatury Południowej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

4. „Założenia do nowych wytycznych stosowania urządzeń BRD, w tym drogowych barier ochronnych” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Zespół Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska; dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; inż Marek Bujalski, prezes zarządu ViaMens Sp. z o.o.; mgr inż. Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

5. „Słupkowe poduszki zderzeniowe - geneza, badania symulacyjne, możliwości zastosowania” dr inż. Paweł Dziewulski; kpt., dr inż. Piotr Kędzierski, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna.

6. „Aktualne problemy praktyczne ze stosowaniem urządzeń BRD na polskich drogach” inż Marek Bujalski, prezes zarządu ViaMens Sp. z o.o.

7. „Betonowe drogowe bariery ochronne w ofercie HABA-Beton” mgr inż. Paweł Niewiadomski, HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

8. „Słupy kompozytowe – nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej” mgr inż. Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i rozwoju kompozytów, Alumast S.A.

9. „Założenia do nowych wytycznych stosowania urządzeń BRD z punktu widzenia producenta. Bariery ochronne w miastach” mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk Sp. z o.o.

10. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” mgr inż. Marek Wierzchowski, Stanowisko do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej , Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

11. „Pasywne bezpieczeństwo w strefach robót drogowych” Carlos Martinez, Export Manager Snoline by Lindsay.

12. „Mankamenty procedury zmiany organizacji ruchu w zarządzaniu ruchem na drogach” r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

13. „Konflikty zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na drogach w zatwierdzaniu organizacji ruchu - wpływ na bezpieczeństwo  ruchu drogowego” r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

14. „Działania Krakowa na rzecz poprawy stanu BRD niechronionych uczestników ruchu drogowego – „Bezpieczny Kraków” mgr Artur Kliszczyk, Lider Dziedziny Wykonawczej programu Bezpieczny Kraków; dziedzina: ograniczenie zdarzeń drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego; Urząd Miasta Krakowa.

15. „Przepisy dotyczące przejść dla pieszych o ruchu niekierowanym w świetle przepisów międzynarodowych” mgr inż. Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala.

16. „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

17. „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; mgr inż. Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Chrzanowicz, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

18. „Smartpole Crossing” – aktywne ostrzeganie i doświetlenie strefy przejść dla pieszych” mgr inż. Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i rozwoju kompozytów, Alumast S.A.

19. „Bezpieczna teoria, a brutalna praktyka - bezpieczeństwo pieszych na drogach” mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

20. „Prędkość pojazdów w ruchu swobodnym w rejonie doświetlonych przejść dla pieszych” dr inż. Robert Ziółkowski, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.

21. „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - analiza projektu” mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

22. „Geometryczne determinanty organizacji ruchu a bezpieczeństwo motocyklistów” mgr Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy.

23. „Propozycja procedury wprowadzania oznakowania eksperymentalnego” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska; dr inż. Mariusz Kieć, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; dr inż. Tomasz Kamiński, kierownik Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego.

24. „Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego” mgr inż. Anna Górka, Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu; mgr inż. Jarosław Szustek, Główny Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

25. „Badania wpływu urządzeń ekoinfrastruktury dla zwierząt dziko żyjących na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. mgr inż. Rob Smits, Ekkom Sp. z o.o.; dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.; mgr inż. Maciej Hałucha, dyrektor pionu ochrony środowiska, Ekkom Sp. z o.o.

26. „Problematyka oznakowania skrzyżowań” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

Pliki do pobrania

„Bieżące problemy BRD w Polsce”. mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 177.96K „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 3.82M „Słupkowe poduszki zderzeniowe - geneza, badania symulacyjne, możliwości zastosowania”. dr inż. Paweł Dziewulski; kpt., dr inż. Piotr Kędzierski, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział 1.95M „Aktualne problemy praktyczne ze stosowaniem urządzeń BRD na polskich drogach”. inż Marek Bujalski, prezes zarządu ViaMens Sp. z o.o. 2.42M „Mankamenty procedury zmiany organizacji ruchu w zarządzaniu ruchem na drogach”. r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty 1.73M „Słupy kompozytowe – nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej”. mgr inż. Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i rozwoju kompozytów, Alumast S.A. 4.86M „Przepisy dotyczące przejść dla pieszych o ruchu niekierowanym w świetle przepisów międzynarodowych”. mgr inż. Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg 401.58K „Pasywne bezpieczeństwo w strefach robót drogowych”. Carlos Martinez, Export Manager Snoline by Lindsay. 3.15M „Konflikty zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na drogach w zatwierdzaniu organizacji ruchu - wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy 2.40M „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 3.50M „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”. dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Wars 3.69M „Bezpieczna teoria, a brutalna praktyka - bezpieczeństwo pieszych na drogach”. mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, członek Stowarzyszenia Klub Inżynier 4.30M „Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego”. mgr inż. Anna Górka, Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Politechnika Warszaw 1.23M „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - analiza projektu”. mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz 4.72M „Badania wpływu urządzeń ekoinfrastruktury dla zwierząt dziko żyjących na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. mgr inż. Rob Smits, Ekkom Sp. z o.o.; dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry D 4.64M „Problematyka oznakowania skrzyżowań”. dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej. 5.53M