KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024

O konferencji

Z wielką radością zapraszam Państwa do udziału w KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024 organizowanym z okazji XI KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. 

Podczas minionych edycji w ramach debat i dyskusji po referatach wypracowywane były wnioski, które nie tylko pomagają ekspertom w codziennej pracy, ale wpłynęły na ostateczny kształt niektórych procedowanych aktów prawnych dotyczących BRD. 

W ramach Kongresu odbędzie się XII Forum Specjalistyczne „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2024”,  V Forum Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2024” oraz IV Forum Specjalistyczne „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024.

Zbliżająca się edycja to dwie debaty, sesje z referatami przedstawicieli nauki, praktyki i biznesu oraz dyskusja po każdym wystąpieniu, zewnętrzna i wewnętrzna tematyczna wystawa firm/instytucji, a także audycje radiowe z mobilnego studia zlokalizowanego w miejscu obrad.

Debata otwarcia Kongresu z udziałem Krajowej Rady BRD organizowana jest pod hasłem: Zarządzanie prędkością. Panel poprowadzi prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Rady Programowej.

Druga debata, w ramach Forum OŚWIETLENIE 2024, ma temat „Inspekcja stanu oświetlenia jako element audytu BRD przejść dla pieszych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”. Moderatorem panelu będzie prof. Piotr Tomczuk.

Pierwsza sesja referatowa Kongresu poświęcona będzie tematyce BRD w Polsce jako części problemu globalnego. Omówione zostaną światowe trendy w BRD (prof. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej), bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europie (Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu) na tle Polski (Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD.

Wydarzenie odbywające się w Krakowie od 2013 roku gromadzi specjalistów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego, jest płaszczyzną do spotkania i  efektywnych rozmów przedstawicieli nauki, praktyki i biznesu.

Do zobaczenia.

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Kongresu jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Kongres odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Kongresie wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES BRD 2024” i nazwiskami uczestników.

5.       Istanieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.

Opłata za udział w jednym dniu Kongresu wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).

6.       Za dokonanie zgłoszenia oraz płatności w wyznaczonym terminie Uczestnikom przysługują rabaty. Pałna lista rabatów dostępna jest w zakładce "Terminy".

7.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencj...

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Kongresu jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Kongres odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Kongresie wynosi 2 200 zł + VAT (2 706 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KONGRES BRD 2024” i nazwiskami uczestników.

5.       Istanieje możliwość udziału częściowego w wydarzeniu.

Opłata za udział w jednym dniu Kongresu wynosi 1 000 zł + VAT (1 230 zł brutto).

6.       Za dokonanie zgłoszenia oraz płatności w wyznaczonym terminie Uczestnikom przysługują rabaty. Pałna lista rabatów dostępna jest w zakładce "Terminy".

7.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

8.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

9.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

10.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KONGRESU BRD 2024,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

11.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

12.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

13.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

15.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

16.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 19 stycznia Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 9 lutego Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 9 lutego Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów.

 
NOCLEGI
Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL ****. Na hasło „KONGRES BRD” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 259 zł brutto za pokój jednoosobowy lub 289 zł brutto za pokój dwuosobowy, za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Patroni i Partnerzy

Terminy

Termin wpłaty
Rabat
Udział w jednym dniu
Udział w całym KONGRESIE BRD 2024
do 20 grudnia 2023 20% 800 zł + VAT (984 zł brutto) 1 760 + VAT (2 164,80 zł brutto)
do 19 stycznia 2024 15% 850 + VAT (1 045,50 zł brutto) 1 870 + VAT (2 300,10 zł brutto)
do 16 lutego 2024 10% 900 + VAT (1 107 zł brutto) 1 980 + VAT (2 435,40 zł brutto)
później - 1 000 + VAT (1 230 zł brutto) 2 200 + VAT (2 706 zł brutto)

 

 

Program

13 marca 2024 (środa)

9.00  Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30  Oficjalne otwarcie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący KONGRESÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 I 2024; przewodniczący Rady Programowej I-XI KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2024 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej I-V Forum OŚWIETLENIE 2020-2024;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.10  Sesja I. BRD w Polsce jako część problemu globalnego.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „Światowe trendy w BRD”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

3.      „Zmiana systemu szkolenia kierowców jako element systemu zarządzania BRD w Polsce”. [15’]

Przedstawiciel Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4.      „Doświadczenia i działania na rzecz BRD w Małopolsce”. [15’] – niepotwierdzone;

Po wystąpieniach pytania do Prelegentów. [10’]

13:10 – 14.30  Obiad.

14.30 – 16.00  Sesja II. Debata KONGRESU BRD 2024. „Zarządzanie prędkością”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający „Zarządzanie prędkością” [10’] i moderowanie:

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

 

Zagadnienia: 

- automatyczny nadzór prędkości i odległości pomiędzy pojazdami; dlaczego szybko i istotnie nie zwiększamy liczby fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i urządzeń do kontroli odległości?,

- możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w nadzorze prędkości – potencjalne korzyści i bariery wdrożenia,

- czy powinniśmy przywrócić limit prędkości na autostradach do 130 km/h?,

- czy prędkość dopuszczalna na drogach klasy A i S powinna być taka sama, np. 120 km/h?

- czy jesteśmy przygotowani do wprowadzenia tzw. prędkości rekomendowanej w formie oznakowania lokalnego lub ograniczeń ogólnych, pozostawiając końcową decyzje kierującym pojazdami?,

- różnicowanie ogólnych ograniczeń prędkości na drogach zamiejskich zamiast jednolitego ograniczenia 90 km/h – czy jest to potrzebne i jak można wdrożyć?,

- ogólny limit 30 km/h lub 40 km/h w miastach – czy takie zmiany są konieczne?,

- dynamiczne zarządzanie prędkością zależne od warunków ruchu, w tym natężenia ruchu – korzyści i bariery wdrażania,

- jak można wymuszać zachowanie pożądanych odległości pomiędzy pojazdami (nie tylko na drogach klasy A i S)?,

- regulacje w zakresie wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu ("wyścigi słoni/żółwi").

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmująca się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

16.00 – 16.30  Przerwa kawowa.

16.30 – 18.35  Sesja III. Urządzenia BRD. Progi zwalniające. Awaryjna organizacja ruchu.

1.   „Sinusoidalne, prefabrykowane, betonowe progi zwalniające”. [15’]

Piotr Heinrich, prezes zarząd, OAT Sp. z o.o.

2.      „Wyniki testowania sinusoidalnego progu zwalniającego przyjaznego autobusom na ulicach Warszawy”. [15’]

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

3.      „”. [15’]

4.      „Awaryjna organizacja ruchu drogowego - problemy prawne i praktyczne". [30']

Po wystąpieniach pytania do Prelegentów. [10’]

18.40  Kolacja.

14 marca 2024 (czwartek).

8.00  Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 11.05  Sesja IV. Oświetlenie.

1.      „Rozświetlamy Polskę – jak dobrze przygotować i zrealizować projekty modernizacji oświetlenia”. [15’]
Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

2.      „Kontrast luminancji sylwetki pieszego z tłem w mieście”. [15']

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

3.      „Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego. Efektywność energetyczna, sterowanie i dobór czasów włączania oświetlenia". [15'] niepotwierdzony

4.  „Analiza porównawcza rozwiązań oświetlenia przejść dla pieszych w oparciu o parametry natężenia oświetlenia”. [15’]

dr inż. Anna Wytrykowska, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy; Wydział Inżynieryjny,
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej.

5.      „Doświetlanie przejść dla pieszych – doświadczenia warszawskie”. [15’]
Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Wydział Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

11.05 – 11.35 Przerwa kawowa.

11.35 – 13.05  Sesja V. Debata KONGRESU BRD 2024. „Inspekcja stanu oświetlenia jako element audytu BRD przejść dla pieszych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Referat wprowadzający „Audyt BRD jako elementu poprawy stanu oświetlenia przejść dla pieszych” [10’] i moderowanie:

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

Zagadnienia: 

- metodyka audytu BRD z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych,

- przygotowanie i realizacja audytu,

- identyfikacja głównych błędów infrastruktury oświetleniowej,

- ocena efektów wdrożenia audytów przejść dla pieszych,

- cele na przyszłość.

13:05 – 14.20  Obiad.

14.20 – 16.25  Sesja VI. BRD. Prędkość. Rowerzyści

1.      „Prędkość w miastach” [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska;

2.      „Prędkość a bezpieczeństwo rowerzystów”. [15’]

dr inż. Joanna Wachnicka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

3.      „”. [15’]

4.      „Rozwiązania dla rowerzystów na rozległych skrzyżowaniach drogowych w Warszawie”. [15’]

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

5.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.25 – 16.55  Przerwa kawowa.

16.55 – 18.45  Sesja VII. Prawo.

1.      „Analiza okoliczności zdarzeń drogowych - uwzględnianie wpływu infrastruktury”. [15’]

2.      „”. [20’] 

3.      „Naruszenia procedury zmiany organizacji ruchu - skutki i konsekwencje”. [30’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.45 – 20.00 Serwis kawowy.

20.00 – 1.00  Bankiet KONGRESU BRD 2024.

Prowadzenie: DJ Jacek Krąg.

15 marca 2024 (piątek).

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

8.30  Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11.05  Sesja VIII. Oświetlenie.

1.      "Oświetlanie tuneli" [15']

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2.      „Wykorzystanie światła szczątkowego do oświetlania ulic” [15’]

3.      „Mapa ryzyka drogowego w kontekście oświetlenia” [15’]

4.      „”. [15’]

5.      „”. [15’]

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

11.05 – 11.35  Przerwa kawowa.

11.35 – 13.40  Sesja IX. Oznakowanie.

1.       „Oznakowanie dróg jako okoliczność zdarzeń drogowych” [15’]

dr Jerzy Gruszczyński; projektant wzornictwa przemysłowego; Road Sign Design – komunikacja wizualna; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

2.    „”. [15’]

3.      „Poradniki Inżyniera Ruchu cz. 1”. [15’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica; Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Klub Inżynierii Ruchu; Stowarzyszenie Forum Audytorów BRD.

4.      „”. [15’]

5.      „Propozycje analiz widoczności na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska;

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13.40 – 13.50  Podsumowanie i zakończenie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej I-IV Forum OŚWIETLENIE 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

13:50  Obiad.

13:50 – 17:00 Serwis kawowy.

Równolegle i po obradach:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Galeria KONGRESU BRD 2023

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl

tel. kom 535 505 660

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60