IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

O konferencji

Szanowni Państwo,

już po raz IX zapraszamy Państwa do udziału w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO organizowanych w cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Wtajemniczeni wiedzą, że będzie to dziesiąta edycja organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne spotkania ekspertów BRD w Krakowie, ponieważ cały cykl został zainaugurowany w 2013 roku Forum „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013”.

Jesteśmy bardzo dumni, że wspólnym wysiłkiem niemal całego polskiego środowiska związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego udało się stworzyć uznane, cykliczne wydarzenie dedykowane w całości aktualnym tematom BRD i płaszczyznę do  konstruktywnych rozmów przedstawicieli nauki, praktyki i biznesu, wnioski z których niejednokrotnie uwzględniane są w zmianach legislacyjnych.

IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 to bogata oferta prezentacji i wykładów skupionych w VIII sesjach tematycznych z gwarantowanym czasem na dyskusję po każdym referacie, debata ”Wyzwania i cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego” organizowana we współpracy z Małopolską Wojewódzką Radą BRD, towarzysząca konferencji tematyczna wystawa złożona ze stoisk naszych Patronów i Partnerów oraz audycje radiowe inspirowane tematyką wydarzenia, realizowane na żywo z mobilnego studia Radia Kraków.

Nasze wyzwania i cele to niezmiennie stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i wypracowania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do zaplanowania swojej obecności w Krakowie w dniach 25-27 maja 2022 r. 

                                                                                                                              Ewelina Nawara
                                                                                                                              dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Rejestracja on-line

Dane do faktury
Dane odbiorcy

Dane do korespondencji

Zgłaszani uczestnicy
Płatność
Zgłaszam udział w konferencji: *

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.      Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2.        Konferencja odbędzie się w PREMIER KRAKÓW HOTEL **** przy ulicy Opolskiej 14a w Krakowie.

3.        Opłata za udział 1 osoby w Konferencji wynosi 2 100 zł + VAT (2 583 zł brutto).

4.       Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji uczestnika za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie Organizatora oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BRD 2022” i nazwiskami uczestników.

5.       Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6.       W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do dokonania rejestracji oraz złożenia oświadczeń wymaganych w formularzu, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem.

7.       Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Konferencji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszych Warunków uczestnictwa. 

8.       Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
- udział w obradach,
- materiały konferencyjne,
- wyżywienie,
- udział w bankiecie KRAKOWSKICH DNI BRD 2022,
- bezpłatny parking przed hotelem,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu.

9.       Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

10.       Ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. 

11.    Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Konferencją np. w formie żądania okazania identyfikatora.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany formuły lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację wydarzenia w tradycyjnej formule lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników.

13.    Przebieg Konferencji będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video. Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów wydarzenia. Zgodnie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Nawarę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NAWARA EWELINA MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE danych osobowych w postaci wizerunku celem opublikowania materiałów podsumowujących i promujących Konferencję.

14.    Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:


1.       Rezygnację z Konferencji oraz chęć zamiany uczestnika należy zgłosić Organizatorowi pisemnie na adres e-mailowy: konferencje@media-prof.pl.

2.       Zamiana uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszenia. 

3.       Zamiana uczestnika z tej samej firmy, nie wymagająca zmiany faktury, jest zawsze bezpłatna.

4.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 14 stycznia Uczestnik ponosi 10% kosztów udziału.

5.       W przypadku wycofania zgłoszenia do 11 lutego Uczestnik ponosi 20% kosztów udziału.

6.       W przypadku rezygnacji po 11 lutego Organizator nie będzie zwracał żadnych kosztów.

 
NOCLEGI
Opłata za udział w Forum nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Organizatorzy zarezerwowali miejsca w PREMIER KRAKÓW HOTEL ****. Na hasło „KRAKOWSKIE DNI BRD” otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju 249 zł za pokój 1-osobowy lub 279 za pokój 2-osobowy za dobę ze śniadaniem w formie bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL 2 **** znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu PREMIER KRAKÓW HOTEL ****:
tel. (12) 37-63-700 lub e-mail: recepcja@premierkrakowhotel.pl, http://www.premierkrakowhotel.pl/

Terminy

Koszt udziału
Termin dokonania wpłaty Rabat Jeden dzień konferencji Dwa dni konferencji Całe KRAKOWSKIE DNI BRD 2022
do 28 stycznia 5% 760 zł + VAT (934,80 zł) 1 377,50 zł + VAT (1 694,33 zł brutto) 1995 zł + VAT (2 453,85 zł brutto)
później - 800 zł + VAT (984 zł brutto) 1450 zł + VAT (1 783,50 zł brutto) 2100 zł 
+ VAT (2 583 zł brutto)

Program

PROGRAM RAMOWY IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

25 maja 2022 (środa)
II Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 i II Forum PROBLEMY BRD 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - online;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC - na wspólne zaproszenie Ma...

PROGRAM RAMOWY IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

25 maja 2022 (środa)
II Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 i II Forum PROBLEMY BRD 2022.

Wystąpienia zaproszonych gości.

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - online;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC - na wspólne zaproszenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD oraz KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes - online;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; członek honorowy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Robert Mitał, dyrektor Zakładu Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków; członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.45   Sesja I. Działania na rzecz brd – stan obecny i perspektywy.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      “Nowe wyzwania bezpieczeństwa  ruchu drogowego w Europie” [15’] - online

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC - na wspólne zaproszenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD oraz KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes - online.

2.      „Podsumowanie stanu BRD w Polsce. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030. Bieżące działania KRBRD”. [20’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [20’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

4.      „Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”.  [15’] - online

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury. 

5.      „Proces poprawy edukacji społecznej w zakresie BRD – wyzwania teraźniejszości i przyszłości”. [15’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13:45 – 15.00 Obiad.

15.00 – 16.30  Sesja II. Debata IX KRAKOWSKICH DNI BRD 2022 współorganizowana przez Małopolską Wojewódzką Radę BRD oraz KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes - zapis video debaty będzie dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Wyzwania i cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

IX edycja KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 odbywa się w szczególnym dla BRD w Polsce i Europie okresie. 

W 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W trakcie 6. Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiony został Plan Dekady Działań na rzecz BRD 2021-2030.

Zaprezentowane przez Komisję Europejską strategia zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz plan działania składający się z 82 inicjatyw, wskazują kierunki działań na najbliższe lata. Wśród propozycji działań ustawodawczych znalazły się między innymi: zaktualizowane przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, sprawności pojazdów, pojazdów zautomatyzowanych i praw jazdy oraz propozycja instalacji automatycznych telefonów alarmowych eCall w motocyklach, ciężarówkach i autobusach. Komisja Europejska będzie pracować również nad nowymi wytycznymi dotyczącymi limitów alkoholu we krwi i blokad alkoholowych.

Narodowy Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 zakłada obniżenie liczby zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych o połowę. 

Szczegóły realizacji Programu zawarte są w opublikowanym właśnie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Programie realizacyjnym na lata 2022-2023.

Przedmiotem debaty będą długofalowe trendy w zamianach BRD i konkretne działania w Polsce i Europie.

Zagadnienia do dyskusji/ inspiracje:

Dlaczego nasze dotychczasowe działania dały tylko częściowy sukces, gdyż nie osiągnięto w pełni celu „minus 50% ofiar śmiertelnych”? 

Czy po wielu latach działań i nakładów na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, konieczne są jej dalsze usprawnienia, czy może lepiej przeznaczyć środki finansowe na inne działania?  

Jaki potencjał w poprawie brd może mieć wdrażanie nowych technologii w zakresie pojazdów i przesyłania informacji?

Co zrobić, aby z celami programów brd i ich realizacją utożsamiało się całe społeczeństwo – czy korzystamy z wiedzy na temat zmieniających się wzorców i postępowania społeczeństwa?

Czy ciągłe eksponowanie zarządzania prędkością jako wiodącego działania na rzecz poprawy brd jest jeszcze uzasadnione?   

Moderatorzy:

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne,

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków; członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Paneliści:

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC, na wspólne zaproszenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD oraz KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes; - online

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; członek honorowy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - online.

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.

17.00 – 18.45  Sesja III. Techniczne i prawne aspekty brd.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca; Marek Wierzchowski.

1.      „Bezpieczny punkt oświetleniowy - aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej”. [20’]

Robert Mitał, dyrektor Zakładu Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu LUG S.A. 

2.      „Kryteria zasadności uprawnień w procedurach zarządzania ruchem na drogach w przykładach”. [15’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu, Mariusz Grzesica; Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Klub Inżynierii Ruchu;

3.      „Odpowiedzialność odszkodowawczo-majątkowa organu administracji publicznej za niewłaściwą organizację ruchu”. [40’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.45 – Uroczysta kolacja.


26 maja 2022 (czwartek)
X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022.

8.00 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 8:30 Serwis kawowy.

8.30 – 10.35   Sesja I. Standardy projektowania i przepisy prawne w działaniach na rzecz brd.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Budzyński; Leszek Kornalewski.

1.      „Wytyczne projektowania przejść dla pieszych”. [15’]

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

2.      „Pakiet dla pieszych – propozycja zmian w przepisach usprawniających funkcjonowanie pieszych w ruchu drogowym”. [15’]

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

3.      „Absurdy „czerwonej książki” na kanwie orzeczeń sądów karnych”. [20’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

4.      „Prace zespołu BRD przy OIGD, w tym zaangażowanie w prace nad wytycznymi stosowania barier ochronnych w tymczasowej organizacji ruchu”. [15’]

Jarosław Schabowski, przewodniczący Zespołu BRD przy OIGD;

5.      "Organizacja ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną - rekomendowane zmiany przepisów w aspekcie bezpieczeństwa”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

10.35 – 11.05 Przerwa kawowa i poczęstunek.

11.05 – 13.10   Sesja II. Niestandardowe środki poprawy brd.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga; Tomasz Wawrzonek.

1.      „Alternatywne rozwiązania BRD”. [15']

Lilianne Krafczyk, prokurent Secutec Sp z o.o.

2.   „Poduszka zderzeniowa TMA Defender według najnowszego europejskiego standardu CEN/TS 16786”. [15']

Dawid Kakowski, prokurent, Nissen Polska Sp. z o.o.

3.      „Wpływ tablic o zmiennej treści na zachowania kierujących pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach”. [15’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego;

4.      „Efektywność przekazywania informacji w ruchu drogowym za pomocą znaków zmiennej treści”.[15’]

Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Aleksander Konior, prezes zarządu APM PRO sp. z o.o.

5.      „Systemy zabezpieczające szczeliny na obiektach inżynierskich przed upadkiem z wysokości” [15’]

Jacek Pasikowski, PROWERK Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13:10 – 14.30 Obiad.

14.30 – 16.10   Sesja III. Badania i analizy w identyfikacji aktualnych problemów brd.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK; mł. insp. Maciej Rymar.

1.      „Analiza zagrożeń w strefach robót drogowych”. [15’]

dr inż. Marcin Budzyński,

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG,

Łukasz Jeliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

2.      „Metodyka wyboru lokalizacji kwalifikujących się do objęcia automatycznym nadzorem ruchu”. [15’]

Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego;

Emil Łopata, Heller Consult Sp. z o. o.

3.      „Zdarzenia drogowe ze zwierzętami w Polsce - Gdzie? Kiedy? Z jakiej przyczyny?”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz,

dr inż. Krzysztof Firląg,

Paweł Chrobot, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

4.      „Pojazdy autonomiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [15’]

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, kierownik Zakładu Systemów Mechatronicznych i Informatycznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.10 – 16.40 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16.40 – 18.20   Sesja IV.  Środki poprawy brd w miastach – koncepcje i doświadczenia z ich wdrażania.

Przewodniczący sesji: Tamás Dombi; dr inż. Damian Iwanowicz.

1.   „Wpływ uspokojenia ruchu na alei Andersa w Krakowie na BRD”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału,

Aleksandra Krogulec,

Tomasz Powęzka,

Sebastian Biernacki, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

2.   „Antyzatoki i inne rozwiązania inżynieryjne poprawiające BRD na ulicach Gdańska”. [15’]

Sabina Kęsicka,

Dominik Majcherek, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

3.  „Strefy współdzielone na przykładzie przebudowy Placu Pięciu Rogów w Warszawie”. [15’]

dr. inż. Krzysztof Ostrowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

4.   „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowane w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków”. [15’] 

Mariusz Kaczmarek, z-ca dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.20 – 18.30 Podsumowanie i zakończenie.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej
I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

18.30 – 19:30 Serwis kawowy.

20.00 – Bankiet IX KRAKOWSKICH DNI BRD 2022.

27 maja 2022 (piątek)
III Forum OŚWIETLENIE 2022.

8.00 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 9.15   Oficjalne otwarcie III Forum OŚWIETLENIE 2022.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; członek honorowy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Robert Mitał, dyrektor Zakładu Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

9.15 – 11.05   Sesja I. Modernizacja oświetlenia drogowego.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.      „Cykl życia drogowej instalacji oświetleniowej”. [25’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

2.      „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie”. [15’]

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

3.      „Modernizacja oświetlenia ulic w Krakowie”. [15’]

Michał Pyclik, rzecznik prasowy, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

4.      „Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”. [15’]

Dawid Latała, z-ca dyrektora ds. Produkcji Metalowej, Elektromontaż Rzeszów S.A.;

dr inż. Henryk Wachta, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska; ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego;

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

11.05 – 11.30 Przerwa kawowa i poczęstunek.

11.30 – 13.35   Sesja II. Pomiary oświetlenia drogowego oraz oświetlenie przejść dla pieszych.

Przewodniczący sesji: Jakub Miernik; dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW.

1.      „Wyniki pomiarów oświetleniowych a praktyka projektowania oświetlenia ulicznego”. [15’]

Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Wydział Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

2.      „Obliczenia i pomiary luminancyjne oświetlenia drogowego w warunkach aglomeracji miejskiej. Przyczyny różnic wyników obliczeń uzyskanych w projektach i pomiarach rzeczywistych”. [15’]

prof. dr inż. Norbert Wasserfurth, Uniwersytet w Hildesheim; Studio DL;

Piotr Ratajkiewicz, Project Manager, Lighting Designer, Member of the TUP; Studio DL Sp. z o.o. Sp.k.

Anna Dłużewska, dyrektor pracowni STUDIO DL Polska;

3.      „Przejścia dla pieszych, bezpieczne rozwiązania”. [15’]

Daniel Kutryb, dyrektor ds. handlowych, Schréder Polska Sp. z o.o.

4.      „Zarządzanie największym krajowym systemem inteligentnego oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem bezpiecznych przejść dla pieszych”. [15’]

Tomasz Kołoszczyk-Jakubowski, CEE Business Development Manager, Signify Poland Sp. z o. o.

5.      „Rekonstrukcji wypadków drogowych na przejściach dla pieszych. Wpływ oświetlenia”. [15’]

dr inż. Paweł Lewandowski, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13.35 – 14.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.

14.00 – 16.10   Sesja III. Pomiary, konstrukcja, eksploatacja i bezpieczeństwo.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Chrzanowicz; dr inż. Henryk Wachta.

1.      „Praktyczne doświadczenia z prowadzenia pomiarów rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu”. [15’]

Mikołaj Przybyła; członek zarządu, dyrektor operacyjny, GL Optic Sp. z o.o.

2.      „Szybka metoda pomiarów oświetleniowych”. [15’]

Piotr Jaskowski, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

3.      „Drogowe oprawy oświetleniowe ze źródłami LED – prawdy i mity SIWZ”. [15’]

Tomasz Matkowski,

Adrian Węglowski, Biuro Techniczno-Handlowe Technolight Tomasz Matkowski;

4. „Welon Świetlny” - Koncepcja łagodnego oświetlenia fasad latarniami ulicznymi”. [15’]

Mariusz Teodorczuk, Area Sales Manager, F.P.H. Art. Metal Sp. j.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

5.  „Światło na bezpieczne słupy – zalety kompozytowego otoczenia drogi”. [10’]

Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i Rozwoju Kompozytów, Alumast S.A.

Pytania do Prelegenta. [5’]

6. „SAVA – oprawa dla Warszawy, czyli największa wymiana oświetlenia w Polsce. Od projektu oprawy, po projekt oświetleniowy”. [15’]

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Pytania do Prelegenta. [10’]

16.10 – 16.20 Podsumowanie i zakończenie.

16:20  Obiad.

16.20 – 17:00 Serwis kawowy.

Równolegle:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

IX KRAKOWSKIM DNIOM BRD 2022 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa instytucji, organizacji i firm.

RADA PROGRAMOWA 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej
I-IX KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2022 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej
I-III Forum OŚWIETLENIE 2020-2022;

dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska; przewodniczący Rady Programowej I-III Forum BUSPASY 2020-2022;

Monika Bielewska, prezes zarządu, Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego; przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów Drogowych;

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie; członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządów Transportu EMTA;

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego;

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków; członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD;

Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka; ekspert Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, członek Zarządu Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej I-VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2022;

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

Jarosław Schabowski, przewodniczący Zespołu BRD przy OIGD;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; członek Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Pliki do pobrania

Galeria

Do pobrania

Pliki do pobrania

Kontakt

Zgłoszenia udziału, kontakt dla Partnerów:

Marlena Gałecka
Specjalista ds. eventów
e-mail: m.galecka@media-prof.pl
tel. kom 725 870 101

Zgłoszenia referatów i wystąpień:

Mirosław Bajor
Dyrektor Programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes
e-mail: m.bajor@media-prof.pl
tel. kom. 501 434 799

Ewelina Nawara
Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
e-mail: e.nawara@media-prof.pl
tel. kom. 509 548 713

Dział administracji:

Grażyna Gutowska
e-mail: g.gutowska@media-prof.pl
tel. 32 761 60 60
 
Karolina Gutowska- Koza
Dyrektor Biura Promocji i Reklamy
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
tel. kom 535 505 660